ผู้บัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบก กองเรือยุทธการ ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการกองอำนวยการฝึกผสม BLUE STRIKE 2023 ร่วมพิธีเปิดการฝึกผสม ฯ

วันที่ 3 กันยายน 2566 นายหาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ และ พลเรือตรี เฉิน เว่ย ตง (Chen Weidong) ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือสาธารณรัฐประชาชนจีน/รองผู้บัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือสาธารณรัฐประชาชนจีน/ผู้อำนวยการฝึกผสม BLUE STRIKE 2023 ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึก ณ ท่าเรือจุกเสม็ด ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี การฝึกผสม BLUE STRIKE 2023 ระหว่างกองทัพเรือไทย กับ กองทัพเรือสาธารณรัฐประชาชนจีน กำหนดจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 10 กันยายน 2566 ณ พื้นที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยเป็นไปตามนโยบายด้านยุทธการและการฝึก ที่กำหนดให้ดำรงการฝึกกับกองทัพเรือมิตรประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการเสริมสร้างมิตรภาพ พัฒนาองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ หรือ HADR ในระดับนานาชาติได้ การฝึกผสม BLUE STRIKE 2023 มีวัตถุประสงค์การฝึกเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ในด้านการฝึกให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ (HADR) และการปฏิบัติการทางเรือ รวมทั้งการฝึกปฏิบัติการทางยุทธวิธีของนาวิกโยธินแบบหน่วยทหารขนาดเล็ก การสร้างความคุ้นเคยกับเรือดำน้ำ ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ในการนี้กองทัพเรือ มอบหมายให้ พลเรือตรี อาภา ชพานนท์ ผู้บัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบก กองเรือยุทธการ ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการกองอำนวยการฝึกผสม BLUE STRIKE 2023 ในส่วนของทางฝ่ายจีนมอบหมายให้พลเรือตรี เฉิน เว่ย ตง (Chen Weidong) รองผู้บัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นผู้บังคับบัญชาหน่วยฝึก กองทัพเรือไทยได้จัดเรือเข้าร่วมการฝึกฯ ได้แก่ เรือหลวงช้าง เรือหลวงนเรศวร เรือหลวงอ่างทอง เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช เรือระบายพลขนาดเล็ก (LCVP) ซึ่งเป็นเรือที่มีสมรรถนะและขีดความสามารถในการฝึกตามหัวข้อที่กำหนด และส่งผลให้กำลังพลกองทัพเรือ ทั้งจากกองเรือยุทธการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และหน่วยที่เกี่ยวข้องจัดกำลังเข้าร่วมการฝึกฯ ประกอบด้วยศูนย์บัญชาการเหตุการณ์บนฝั่ง (ICC) ชุดประเมินความเสียหาย (LDAT – NDAT) ชุดค้นหาและช่วยเหลือฯ (USAR) ชุดปฏิบัติการแพทย์ และชุดปฏิบัติการ ทางวิทยาศาสตร์อย่างละ 1 ชุด และกำลังพลนาวิกโยธิน พร้อมยุทโธปกรณ์รวมผู้เข้ารับการฝึกทั้งสิ้น จำนวน 1,553 นาย ในส่วนของหมู่เรือฝึกของกองทัพเรือสาธารณรัฐประชาชนจีน มีจำนวน 4 ลำ ประกอบด้วยเรือยกพลขึ้นบกCNS Simingshan (989), เรือฟริเกต CNS Anyang, เรือส่งกำลังบำรุง CNS Chaohu และ เรือดำน้ำCNS Chang Cheng กำลังนาวิกโยธินพร้อมยุทโธปกรณ์และกำลังพลที่เข้าร่วมการฝึกในหัวข้อต่าง ๆ รวมผู้เข้ารับการฝึกทั้งสิ้น จำนวน 953 นาย รวมผู้เข้ารับการฝึกทั้ง 2 ฝ่าย เป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,506 นาย
#BLUESTRIKE2023
#กองทัพเรือ Royal Thai Navy

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *