Skip to content

บทความการฝึกคอบร้าโกลด์16

17 สิงหาคม 2016 - Posted by ampadmin - no comments

พล.ร.ต.เอกราช  พรหมลัมภัก  ผบ.กยพ.กร. พร้อมทั้งนายทหารฝ่ายอำนวยการ เดินทางไปตรวจความพร้อมของเรือ ร.ล. มันใน และ ร.ล. วังใน เพื่อเตรียมการรับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในการแข่งขันไตรกีฬา  ณ อจปร.อร.  ต.แหลมฟ้าผ่า  อ.พระสมุทรเจดีย์  จว.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๑๗ ส.ค.๕๙

11 สิงหาคม 2016 - Posted by ampadmin - no comments

พล.ร.ต.เอกราช  พรหมลัมภัก ผบ.กยพ.กร. นำกำลังพล กยพ.กร. ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ นายวิชเชาว์ ชอบงาม บิดาของ จ.อ.วีรยุทธ ชอบงาม จ่าเรือ ร.ล.จุฬา กยพ.กร. ณ วัดใหญ่บางปลากด ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์  จว.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๑๑ ส.ค.๕๙

11 สิงหาคม 2016 - Posted by ampadmin - no comments

พล.ร.ต.เอกราช พรหมลัมภัก ผบ.กยพ.กร. นำกำลังพลใน บก.กยพ.กร. ประกอบพิธีถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะกล่าวคำถวายราชสดุดี สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

10 สิงหาคม 2016 - Posted by ampadmin - no comments

พล.ร.ท.จรินทร์  บุญเหมาะ  จก.อศ. เป็นประธานในกิจกรรมพัฒนาพื้นที่บำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ  ครบ ๗๐ ปี

5 สิงหาคม 2016 - Posted by ampadmin - no comments

น.อ.อนุชา  เอี่ยมสุโร  รอง ผบ.กกล.ทร. /รอง ผบ.กยพ.กร. เข้าร่วมการประชุมการวางแผนขั้นต้น ( Initial Planning Conference : IPC )  ในการฝึกร่วม/ผสม คอบร้าโกลด์ ๑๗  ณ  โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท สุขุมวิท ๒๐ เขตคลองเตย กรุงเทพ ฯ ระหว่างวันที่ ๑ – ๕ ส.ค.๕๙

2 สิงหาคม 2016 - Posted by ampadmin - no comments

พล.ร.ท.ฐานันดร์  เข็มเพ็ชร  รอง ผบ.กร. ตรวจความพร้อมของ มบภ.ทร. โดยมี พล.ร.ต.เอกราช พรหมลัมภัก ผบ.กยพ.กร.ปฏิบัติหน้าที่ ผบ.มบภ.ทร. พร้อมกำลังพลและยุทโธปกรณ์จาก  ร.ล. สิมิลัน  ร.ล. มกุฎราชกุมาร  ฮ. ๒ ลำ  ชปพ.นสร. ๒ ชุดปฏิบัติการ  ชุดแพทย์เคลื่อนที่จาก ร.พ.อาภากรเกียรติวงศ์ ๑ ชุด  ชุด ปจว. ปจส.

1 สิงหาคม 2016 - Posted by ampadmin - no comments

น.อ.นาคินทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา รอง ผบ.กยพ.กร. เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๒/๕๘ , ๒/๕๙  โดยมีนายทหารฝ่ายอำนวยการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี  ณ บก.กยพ.กร. เขตบางนา กรุงเทพ ฯ เมื่อวันที่ ๒๙ ก.ค.๕๙

15 กรกฎาคม 2016 - Posted by ampadmin - no comments

พล.ร.ต.ธนพล วิชัยลักขณา  รอง จก.อศ.ทร. เป็นประธานในประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙ ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมการส่งเสริมศูนย์เยาวชนบางนา กรุงเทพฯ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่บางนา โดยมี พล.ร.ต.เอกราช  พรหมลัมภัก ผบ.กยพ.กร. ร่วมงาน

14 กรกฎาคม 2016 - Posted by ampadmin - no comments

พล.ร.ต.เอกราช  พรหมลัมภัก ผบ.กยพ.กร. เป็นประธานในพิธีปิดจัดประชุมสรุปบทเรียนที่ได้รับจากการฝึกการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาสาธารณภัย (HA/DR) การฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๙ ร่วมกับกำลังพลของกองทัพเรือ และเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ณ อาคารนาวีภิรมย์ อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๔ ก.ค.๕๙

12 กรกฎาคม 2016 - Posted by ampadmin - no comments

พล.ร.ท.ธานี  ผุดผาด รอง ผบ.กร. เป็นประธานในพิธีเปิดจัดประชุมสรุปบทเรียนที่ได้รับจากการ ฝึกการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาสาธารณภัย (HA/DR) การฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๙