กองทัพเรือ มอบหมายให้เสนาธิการทหารเรือ พร้อมคณะชี้แจงโครงการจัดหาเรือดำน้ำอย่างเป็นทางการ