ติดตามข้อมูลข่าวสาร ตารางการจัดงานของแต่ละพื้นที่ รายการสารคดีได้ที่ http://250yearsprajaotak.com/ และ https://www.facebook.com/250yearsprajaotak