ผู้บังคับบัญชา

 
พล.ร.อ.ลือชัย  รุดดิษฐ์
ผบ.ทร.
พล.ร.อ.โสภณ วัฒนมงคล
รอง ผบ.ทร.
พล.ร.อ.นพดล สุภากร
ผบ.กร.
พล.ร.ต.ชาติชาย ทองสะอาด
ผบ.กยพ.กร.

ดาวน์โหลดภาพผู้บังคับบัญชา คลิ๊กที่ภาพ

————ขออภัยกำลังปรับปรุง —————-