ผู้บังคับบัญชา

 
พล.ร.อ.ลือชัย  รุดดิษฐ์
ผบ.ทร.
พล.ร.อ.ช่อฉัตร  กระเทศ
รอง ผบ.ทร.
พล.ร.อ.ชุมศักดิ์ นาควิจิตรผบ.กร. พล.ร.ต.เทวินทร์ ศิลปชัย
ผบ.กยพ.กร.

ดาวน์โหลดภาพผู้บังคับบัญชา คลิ๊กที่ชื่อ

ดาวน์โหลด ไฟล์ภาพผู้บังคับบัญชา กยพ.กร.