ผู้บังคับบัญชา

ดาวน์โหลดภาพผู้บังคับบัญชา คลิ๊กที่ภาพ
พล.ร.อ.นริส  ประทุมสุวรรณ
ผบ.ทร.
พล.ร.อ.ลือชัย  รุดดิษฐ์
รอง ผบ.ทร.
พล.ร.อ.รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล
ผบ.กร.
พล.ร.ต.ชาติชาย ทองสะอาด
ผบ.กยพ.กร.