การฝึกอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ขัดแย้ง (NEO/RJNO)(Noncombatant Evacuation Operations and Rescue of Japanese Nationals Overseas)

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. พลเอก สุพจน์ มาลานิยม รองเสนาธิการทหาร ประธานร่วมฝ่ายไทย พร้อมด้วย นายไมเคิล ฮีธ (Mr. Michael Heath) อัครราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ประธานร่วมฝ่ายสหรัฐฯ และฯพณฯ นาชิดะ คาซูยะ(H.E.Mr. Nashida Kazuyu) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งญี่ปุ่น ประจำประเทศราชอาณาจักรไทย ประธานร่วมฝ่ายญี่ปุ่น  เดินทางเข้าเยี่ยมชมการฝึกอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ขัดแย้ง (NEO/RJNO) ในการฝึกคอบร้าโกลด์ 20  ณ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ (กบร.กร.) อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
การฝึกฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝึกฯ มีทักษะและขีดความสามารถในการปฏิบัติ การประสานงาน การแก้ปัญหาในสถานการณ์การฝึกฯ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงในภารกิจการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงคราม (MOOTW) โดยเป็นการปฏิบัติการเพื่อให้ความช่วยเหลือ และรักษาความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่มีความขัดแย้ง อันเป็นผลมาจากการสู้รบ ความขัดแย้ง หรือสาธารณภัยร้ายแรงต่าง ๆ โดยจำลองสถานการณ์การฝึกมาจากความขัดแย้งในอนุภูมิภาคแปซิฟิก โดยมีกำลังพลจากกองทัพไทย กองทัพสหรัฐอเมริกา และกองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่น เข้าร่วมการฝึกฯ จำนวนกว่า 200 นาย แบ่งการปฏิบัติออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนปฏิบัติงานในศูนย์ควบคุมการอพยพ (ECC)
ส่วนระวังป้องกัน และส่วนล้างสารพิษ ซึ่งภายในศูนย์ควบคุมการอพยพมีการแบ่งการปฏิบัติออกเป็นสถานีต่าง ๆ ได้แก่ สถานีต้อนรับและลงทะเบียน สถานีตรวจค้นอาวุธและยาเสพติด สถานีคัดกรองตรวจสุขภาพและคัดแยกประชาชน สถานีการรักษาพยาบาล สถานีการขนส่งและส่งกลับ ซึ่งกองทัพไทย กองทัพสหรัฐอเมริกา และกองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่น ได้จัดเครื่องบินลำเลียงแบบ C130 เข้าร่วมการฝึกฯ ในครั้งนี้ด้วย
:ส่วนประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการฝึกคอบร้าโกลด์ 20

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *