ผบ.กยพ.กร.พร้อมกำลังพลของเรือใน มวก.71.2 ร่วมวิ่งขึ้นเขาสักการะ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

เมื่อวันพุธที่ 24 มี

Read more

ผบ.กยพ.กร. เป็นประธานในพิธี มอบโอวาทให้กำลังพล ร.ล.มาตรา ในการเดินทางไปสับเปลี่ยนกำลังพลทางเรือที่ปฏิบัติราชการในพื้นที่ ทรภ.3

เมื่อวันจันทร์ที่ 15

Read more