เสธ.กยพ.กร. ผู้แทน ผบ.กยพ.กร. เป็นประธานในพิธีเปิดการบรรยายความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ ความรักชาติ

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑

Read more

ผบ.กยพ.กร. พร้อมนายทหารฝ่ายอำนวยการและกำลังพล กยพ.กร. เข้าร่วมพิธีสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กร. ครบรอบ ๙๗ ปี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่

Read more

ผบ.กยพ.กร. เข้าร่วมพิธีรบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พิธีสักการะพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่

Read more