กาารอบรมให้ความรู้กับทหารกองประจำการ (ชุดใหม่) บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

เพราะแหล่งความรู้&#8

Read more

กองเรือยุทธการ จัดงานวันอาภากร กำหนดให้มีพิธีวางพวงมาลาและพิธีบวงสรวง “องค์บิดาของทหารเรือไทย”วันที่ ๑๙ พ.ค.๖๔

กองเรือยุทธการ ได้มี

Read more

วันอาภากร ตรงกับวันที่ 19 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

วันอาภากร ตรงกับวันท

Read more

กยพ.กร. จัดกำลังพลเข้าร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตช่วยวิกฤตชาติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กยพ.กร. จัดกำลังพลเข

Read more