รอง ผบ.กยพ.กร.(๑) เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ ที่ครบกำหนดปลดกองหนุนใน ๑ พ.ค.๖๑

น.อ.ณัฎฐพล  เดี่ยววานิช รอง ผบ.กยพ.กร.(๑) เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ ที่ครบกำหนดปลดกองหนุนใน ๑ พ.ค.๖๑ โดยมี หน.นขต.กยพ.กร. ร่วมพิธีฯ ณ  ห้องบรรยายธรรม ชั้น ๓ บก.กยพ.กร. บางนา  กทม. เมื่อวันที่ ๓๐ เม.ย.๖๑ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

พล.ร.ต.ชาติชาย ทองสะอาด ผบ.มฝ.บภ.ทร. / ผบ.กยพ.กร. พร้อมนายทหารฝ่ายอำนวยการ เข้าเยี่ยมคำนับ พล.ร.ท. สมนึก เปรมปราโมทย์ ผบ.ทรภ.๓

พล.ร.ต.ชาติชาย ทองสะอาด ผบ.มฝ.บภ.ทร. / ผบ.กยพ.กร. พร้อมนายทหารฝ่ายอำนวยการ เข้าเยี่ยมคำนับ พล.ร.ท.สมนึก เปรมปราโมทย์ ผบ.ทรภ.๓ ในโอกาสที่นำหมู่เรือฝึกบรรเทนสาธารณภัยกองทัพเรือ มาทำการฝึกการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษย์ธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ หรือ HA/DR (Humanitarian Assistance / Disaster Relief) ในการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๑ ในพื้นที่ ทรภ.๓ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ จัดกำลังพล และยุทโธปกรณ์ สนธิกำลังกับหน่วยต่างๆ ในกองทัพเรือ หน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชน จัดตั้งหมู่เรือฝึกบรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ

กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ จัดกำลังพล และยุทโธปกรณ์ สนธิกำลังกับหน่วยต่างๆ ในกองทัพเรือ หน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชน จัดตั้งหมู่เรือฝึกบรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ โดยมี พลเรือตรี ชาติชาย ทองสะอาด ผู้บัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ เป็นผู้บังคับหมู่เรือฝึกบรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ เข้าร่วมการฝึกกองทัพเรือประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่  ๑๗ เม.ย. – ๓ พ.ค.๖๑ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

พล.ร.ต.ชาติชาย ทองสะอาด ผบ.มฝ.บภ.ทร. ให้การต้อนรับ พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ รอง ผบ.ทร. ผู้อำนวยการการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๑

พล.ร.ต.ชาติชาย ทองสะอาด ผบ.มฝ.บภ.ทร. ให้การต้อนรับ พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ รอง ผบ.ทร. ผู้อำนวยการการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๑ พร้อมคณะฯ บน ร.ล. อ่างทอง ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจเยี่ยม หมู่เรือฝึกบรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ในการฝึก การฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๑ ประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ อาทิ โรงพยาบาลสนาม ระดับ ๒ (บนเรือ) และ ชุดปฏิบัติการแพทย์บนบก ชุดค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยบนบก ชุดคัดกรองและอพยพผู้ประสบภัย ชุดสารวจและประเมินค่าความเสียหาย (NDAT) ชุดปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ชุดซ่อมสร้าง ชุดสารวจทางอุทกศาสตร์ ชุดสื่อสาร ทีมงานใจถึงใจ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๘ สาธารณสุข จังหวัดภูเก็ต เป็นต้น โดยทำการฝึกในพื้นที่ตอนเหนือของเกาะภูเก็ต Use Facebook to Comment on this Post

Read more

รอง ผบ.กยพ.กร. เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตร ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศสูงขึ้น

น.อ.ณัฎฐพล  เดี่ยววานิช รอง ผบ.กยพ.กร. เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตร ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศสูงขึ้น โดยมี หน.นขต.กยพ.กร. ร่วมพิธี ณ ห้องธงชัยเฉลิมพล บก.กยพ.กร. บางนา กทม. เมื่อวันที่ ๒๓ เม.ย.๖๑ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

รอง ผบ.กยพ.กร. เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใน บก.กยพ.กร.

น.อ.ณัฎฐพล  เดี่ยววานิช  รอง ผบ.กยพ.กร. เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใน บก.กยพ.กร. เพื่อเป็นสิริมงคล สร้างขวัญกำลังใจให้แก่กำลังพล ณ บก.กยพ.กร. บางนา  กทม. เมื่อวันที่ ๑๑ เม.ย.๖๑ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

ผอ.สปก.ยก.ทร. ผบ.กยพ.กร. รอง ผอ.กกฝ.สปก.ยก.ทร. เข้าร่วมการประชุมพัฒนาแนวความคิดในการฝึกร่วม/ผสม คอบร้าโกลด์ 19

ผอ.สปก.ยก.ทร. ผบ.กยพ.กร. รอง ผอ.กกฝ.สปก.ยก.ทร. พร้อมด้วยนายทหารวางแผนกองกำลังทางเรือผสม และนายทหารวางแผนกองกำลังนาวิกโยธินผสม เข้าร่วมการประชุมพัฒนาแนวความคิดในการฝึกร่วม/ผสม คอบร้าโกลด์ 19 (Concept Development Conference : CG19) ร่วมกับ กองกำลังสหรัฐฯ ภาคพื้นแปซิฟิก (USPACOM) และผู้แทนมิตรประเทศ ณ มลรัฐฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ ๑ – ๗ เม.ย.๖๑ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

เสธ.กยพ.กร. ร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบรอบ ๖๓ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

น.อ.อาภา  ชพานนท์ เสธ.กยพ.กร. นำกำลังพลใน กยพ.กร. ร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบรอบ ๖๓ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย๋นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เมื่อวันที่ ๒ เม.ย.๖๑ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

ติดต่อหน่วยงานที่สำคัญ

>> หน้าหลักกองทัพเรือ
>> เฉพาะข้าราชการกองทัพเรือ
>> ระบบงานสารบรรณกองทัพเรือ
>> ระบบงานกำลังพลกองทัพเรือ
>> จดหมายอิเล็คทรอนิกส์กองทัพเรือ
>> หน้าหลักกองเรือยุทธการ
>> ระบบงานสารบรรณ กร.
>> ระบบงานซ่อมบำรุงตามแผน
>> ระบบงานความพร้อมรบ