ผบ.กยพ.กร. ผู้บังคับหมวดเรือฝึกกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ นำเรือและกำลังพลใน กยพ.กร. ฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธี ประจำปี ๒๕๖๑

พล.ร.ต.ชาติชาย  ทองสะอาด ผบ.กยพ.กร. ผู้บังคับหมวดเรือฝึกกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ นำเรือและกำลังพลใน กยพ.กร. ฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธี ประจำปี ๒๕๖๑ บริเวณพื้นที่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี ระหว่างวันที่ ๒ – ๒๙ ธ.ค.๖๐ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

ผบ.กยพ.กร. เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารชั้นสัญญาบัตรที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศสููงขึ้น

พล.ร.ต.ชาติชาย  ทองสะอาด ผบ.กยพ.กร. เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารชั้นสัญญาบัตรที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศสููงขึ้น โดยมีนายทหารขั้นผู้ใหญ่ นายทหารฝ่ายอำนวยการ ร่วมพิธีฯ ณ ห้องธงชัยเฉลิมพล บก.กยพ.กร.  บางนา  กทม. เมื่อวันที่ ๑๓ ธ.ค.๖๐ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

ผบ.กยพ.กร.เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธี กยพ.กร.ประจำปี ๒๕๖๑

พล.ร.ต.ชาติชาย  ทองสะอาด ผบ.กยพ.กร. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธี กยพ.กร.ประจำปี ๒๕๖๑ และตรวจเยี่ยมเรือใน กยพ.กร. บริเวณท่าเทียบเรือ ทลท.ฐท.สส. อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี เมื่อวันที่ ๔ ธ.ค.๖๐ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

รอง ผบ.กยพ.กร. เป็นผู้บังคับหมู่เรือฝึกภาคทะเลนักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐

น.อ.ณัฎฐพล เดี่ยววานิช รอง ผบ.กยพ.กร. เป็นผู้บังคับหมู่เรือฝึกภาคทะเลนักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐ ประกอบด้วย ร.ล. อ่างทอง  ร.ล. สิมิลัน  ร.ล. มกุฎราชกุมาร โดยออกฝึกบริเวณอ่าวไทย ระหว่างวันที่ ๒๗ พ.ย.๖๐ – ๑ ธ.ค.๖๐ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

ติดต่อหน่วยงานที่สำคัญ

>> หน้าหลักกองทัพเรือ
>> เฉพาะข้าราชการกองทัพเรือ
>> ระบบงานสารบรรณกองทัพเรือ
>> ระบบงานกำลังพลกองทัพเรือ
>> จดหมายอิเล็คทรอนิกส์กองทัพเรือ
>> หน้าหลักกองเรือยุทธการ
>> ระบบงานสารบรรณ กร.
>> ระบบงานซ่อมบำรุงตามแผน
>> ระบบงานความพร้อมรบ