ผบ.กยพ.กร. เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร

พล.ร.ต.ชาติชาย  ทองสะอาด  ผบ.กยพ.กร. เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร สังกัด กยพ.กร. ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศสูงขึ้น โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และนายทหารฝ่ายอำนวยการร่วมพิธี ณ  ห้องธงชัยเฉลิมพล บก.กยพ.กร. เขตบางนา  กทม. เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ย.๖๐ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

ผบ.กยพ.กร. รับมอบถ้วยชนะเลิศคะแนนรวมประเภทลู่และประเภทภูเขา การแข่งขันจักรยานสัปดาห์กีฬานาวี ๒๕๖๐

พล.ร.ต.ชาติชาย  ทองสะอาด ผบ.กยพ.กร. รับมอบถ้วยชนะเลิศคะแนนรวมประเภทลู่และประเภทภูเขา การแข่งขันจักรยานสัปดาห์กีฬานาวี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๒ พ.ย.๖๐ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

ผบ.กยพ.กร.เป็นผู้แทน ผบ.กร. ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนนายเรือ ประจำปี ๒๕๖๐

พล.ร.ต.ชาติชาย  ทองสะอาด ผบ.กยพ.กร. เป็นผู้แทน ผบ.กร. ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนนายเรือ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนนายเรือ จว.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ย.๖๐ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

กยพ.กร. จัดกำลังพล ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันกองทัพเรือ

กยพ.กร. จัดกำลังพล ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันกองทัพเรือ ร่วมกับสำนักงานเขตบางนา โดยจัดทำความสะอาดพื้นที่ จัดเก็บขยะริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหน้า บก.กยพ.กร. และพื้นที่ใกล้เคียง เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ย.๖๐ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

ผบ.กยพ.กร. นำกำลังพลใน กยพ.กร. ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๐

พล.ร.ต.ชาติชาย  ทองสะอาด ผบ.กยพ.กร. นำกำลังพลใน กยพ.กร. ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม กองบัญชาการกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย.๖๐ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

ผบ.กยพ.กร. เป็นผู้แทน ผบ.ทร. เข้าเยี่ยมชมเรือ BRP GREGORIO DEL PILAR และ เรือ BRP TARLAC

พล.ร.ต.ชาติชาย  ทองสะอาด ผบ.กยพ.กร. เป็นผู้แทน ผบ.ทร. เข้าเยี่ยมชมเรือ BRP GREGORIO DEL PILAR (FF 15) และ เรือ BRP TARLAC (LD 601) ในโอกาสเดินทางเข้าร่วมสวนสนามทางเรือ ในงานมหกรรมทางเรือนานาชาติ ณ ท่าเรือจุกเสม็ด กทส.ฐท.สส.  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ย.๖๐ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

รอง ผบ.กยพ.กร.(๑) เป็นประธานในการประชุมเตรียมการฝึกภาคทะเลของนักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๓ ประจำปี งป.๒๕๖๑

น.อ.ณัฎฐพล  เดี่ยววานิช  รอง ผบ.กยพ.กร.(๑) เป็นประธานในการประชุมเตรียมการฝึกภาคทะเลของนักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๓ ประจำปี งป.๒๕๖๑ ณ  ห้องประชุม ชั้น ๓  บก.กยพ.กร. บางนา  กทม. เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ย.๖๐ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

ผบ.กยพ.กร. เป็นประธานรับฟังผลการรับตรวจสอบภายในจาก สตน.ทร.

พล.ร.ต.ชาติชาย  ทองสะอาด ผบ.กยพ.กร. เป็นประธานรับฟังผลการตรวจสอบภายในจาก สตน.ทร. ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๐ พ.ย.๖๐ โดยมีนายทหารฝ่ายอำนวยการ ร่วมรับฟัง  ณ  ห้องประชุม ชั้น ๓ บก.กยพ.กร. เขตบางนา  กทม. เมื่อวันที่ ๙ พ.ย.๖๐ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

รอง ผบ.กยพ.กร. เป็นประธานในกิจกรรมการปลูกต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

น.อ.ณัฏฐพล  เดี่ยววานิช รอง ผบ.กยพ.กร. เป็นประธานในกิจกรรมการปลูกต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ โดยมีกำลังพลใน กยพ.กร. ร่วมกิจกรรมฯ ณ บก.กยพ.กร. เขตบางนา  กทม. เมื่อวันที่ ๘ พ.ย.๖๐ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

ผบ.กยพ.กร. และ ผบ.มบภ.ทร. เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการปฏิบัติราชการในหมู่เรือเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภ้ย ประจำเดือน พ.ย.๖๐

พล.ร.ต.ชาติชาย  ทองสะอาด  ผบ.กยพ.กร. และ ผบ.มบภ.ทร. ประจำเดือน พ.ย.๖๐ เป็นเป็นประธานการประชุมในการรับนโยบาย (ผบ.มบภ.) เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติราชการในหมู่เรือเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภ้ย ประจำเดือน พฤศจิกายน ณ ห้องประชุม บก.กยพ.กร. ชั้น ๓ บางนา กทม. เมื่อวันที่ ๗ พ.ย.๖๐ Use Facebook to Comment on this Post

Read more
Page 1 of 212

ติดต่อหน่วยงานที่สำคัญ

>> หน้าหลักกองทัพเรือ
>> เฉพาะข้าราชการกองทัพเรือ
>> ระบบงานสารบรรณกองทัพเรือ
>> ระบบงานกำลังพลกองทัพเรือ
>> จดหมายอิเล็คทรอนิกส์กองทัพเรือ
>> หน้าหลักกองเรือยุทธการ
>> ระบบงานสารบรรณ กร.
>> ระบบงานซ่อมบำรุงตามแผน
>> ระบบงานความพร้อมรบ