รอง ผบ.กยพ.กร. เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ

น.อ.ณัฎพล  เดี่ยววานิช รอง ผบ.กยพ.กร. เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ สังกัด กยพ.กร. ที่ครบกำหนดปลดกองหนุนใน ๑ พ.ย.๖๐  โดยมี หน.ขนต.กยพ.กร. ร่วมพิธี ฯ ณ ห้องบรรยายธรรม ชั้น ๓ บก.กยพ.กร. เขตบางนา กทม. เมื่อวันที่ ๓๑ ต.ค.๖๐ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

กยพ.กร. จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กยพ.กร.

กยพ.กร. จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กยพ.กร. โดยจัดกำลังพลพัฒนาพื้นที่รร.วัดโยธินประดิษฐ์  ร.พ.ส่งเสริมสุขภาพสำโรง ต.สำโรง และบริเวณวัดโยธินประดิษฐ์ อ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๓๐ ต.ค. ๖๐ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

พิธีลอยเถ้าดอกไม้จันทน์จากพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

พล.ร.ต.ชาติชาย ทองสะอาด ผบ.กยพ.กร. ผู้แทน กร. ให้การรับรอง พล.ร.ท.วสันต์ บุญเนือง รอง เสธ.ทร. ผู้แทน ทร. และ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมเป็นประธานในพิธีลอยเถ้าดอกไม้จันทน์จากพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในส่วนของกรุงเทพมหานคร โดยใช้ “เรือหลวงสีชัง” เรือยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ ออกเรือจากอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๒๙ ต.ค.๖๐ ทำพิธีบริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยา โดยเป็นเถ้าดอกไม้จันทน์จากพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในส่วนของกรุงเทพมหานคร ที่ประชาชนถวายจากพระจิตกาธานของพระเมรุมาศจำลอง และวัดต่าง ๆ ทั้ง ๕๐ เขต จำนวน ๑๑๓ แห่ง   Use Facebook to Comment on this Post

Read more

รอง ผบ.กยพ.กร. พร้อมคณะนายทหาร และกำลังพล กยพ.กร. ได้ร่วมถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

น.อ.ณัฎฐพล เดี่ยววานิช รอง ผบ.กยพ.กร. พร้อมคณะนายทหาร และกำลังพล กยพ.กร. ได้ร่วมถวายดอกไม้จันทน์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศูนย์ไบเทคบางนา เขตบางนา กทม.เมื่อวันที่ ๒๖ ต.ค.๖๐ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

ผบ.กยพ.กร. พร้อมคณะนายทหารฝ่ายอำนวยการ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ร.ล. มารวิชัย ทีได้มาปฏิบัติหน้าที่ผลักดันน้ำและเร่งระบายน้ำคลองลัดโพธิ์

พล.ร.ต.ชาติชาย ทองสะอาด ผบ.กยพ.กร. พร้อมคณะนายทหารฝ่ายอำนวยการ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ร.ล. มารวิชัย ทีได้มาปฏิบัติหน้าที่ผลักดันน้ำและเร่งระบายน้ำ ณ บริเวณคลองลัดโพธิ์ อ.พระประแดง จว. สมุทรปราการ เมื่อ ๒๕ ต.ค.๖๐ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

ผบ.กยพ.กร. ได้ให้โอวาสแด่ ผู้บังคับการเรือและกำลังพลของ ร.ล.มารวิชัย ที่จะออกปฏิบัติหน้าที่ให้การสนับสนุนในการผลักดันน้ำบริเวณคลองลัดโพธิ์

พล.ร.ต.ชาติชาย ทองสะอาด ผบ.กยพ.กร. ได้ให้โอวาสแด่ ผู้บังคับการเรือและกำลังพลของ ร.ล.มารวิชัย ที่จะออกปฏิบัติหน้าที่ให้การสนับสนุนในการผลักดันน้ำบริเวณคลองลัดโพธิ์ เพื่อช่วยเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเล ณ ท่าเทียบเรือ ขส.ทร. บางนา เขตบางนา กทม. Use Facebook to Comment on this Post

Read more

กยพ.กร. จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

กยพ.กร. จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กยพ.กร. ณ สภากาชาดไทย ปทุมวัน กทม. เมื่อวันที่ ๒๐ ต.ค.๖๐ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

ผู้อำนวยการเขตบางนา เข้าแสดงความยินดีกับ พล.ร.ต.ชาติชาย ทองสะอาด เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้บัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ

คุณ วราภรณ์ เอื้ออารีย์ ผู้อำนวยการเขตบางนา เข้าแสดงความยินดีกับ พล.ร.ต.ชาติชาย ทองสะอาด เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้บัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ บก.กยพ.กร. บางนา กทม. เมื่อวันที่ ๒๐ ต.ค.๖๐ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

ผบ.กร. พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยม กยพ.กร.

พล.ร.อ.รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล ผบ.กร. พร้อมคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยม กยพ.กร. และมอบเงินบำรุงขวัญ โดยมี  พล.ร.ต.ชาติชาย ทองสะอาด ผบ.กยพ.กร. พร้อมนายทหารฝ่ายอำนวยการ และกำลังพล กยพ.กร. ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งเรียนเชิญ ผบ.กร. และคณะเข้ารับฟังบรรยายสรุป ณ ห้องประชุมชั้น ๓ บก.กยพ.กร. บางนา กทม. เมื่อ ๑๙ ต.ค.๖๐ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

ผบ.กยพ.กร. เป็นประธานในการประชุมแถลงนโยบายประจำปี งป.๖๑

วันที่ ๑๐ ต.ค.๖๐  พล.ร.ต.ชาติชาย ทองสะอาด ผบ.กยพ.กร. เป็นประธานในการประชุมแถลงนโยบายของ ผบ.กยพ.กร. ประจำปี งป.๖๑ โดยมีผู้บังคับบัญชา หน.ฝ่ายอำนวยการ ผบ.เรือ และ ตก.เรือ ทั้งหมดเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม บก.กยพ.กร. ชั้น ๓ เขตบางนา กทม. Use Facebook to Comment on this Post

Read more
Page 1 of 212

ติดต่อหน่วยงานที่สำคัญ

>> หน้าหลักกองทัพเรือ
>> เฉพาะข้าราชการกองทัพเรือ
>> ระบบงานสารบรรณกองทัพเรือ
>> ระบบงานกำลังพลกองทัพเรือ
>> จดหมายอิเล็คทรอนิกส์กองทัพเรือ
>> หน้าหลักกองเรือยุทธการ
>> ระบบงานสารบรรณ กร.
>> ระบบงานซ่อมบำรุงตามแผน
>> ระบบงานความพร้อมรบ