พล.ร.ต.ชนินทร์ ผดุงเกียรติ ส่งมอบหน้าที่ ผบ.กยพ.กร. ให้กับ น.อ.ชาติชาย ทองสะอาด ผบ.กยพ.กร. (ท่านใหม่) โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่และข้าราชการ กยพ.กร. ร่วมพิธีฯ

พล.ร.ต.ชนินทร์ ผดุงเกียรติ ส่งมอบหน้าที่ ผบ.กยพ.กร. ให้กับ น.อ.ชาติชาย ทองสะอาด ผบ.กยพ.กร. (ท่านใหม่) โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่และข้าราชการ กยพ.กร. ร่วมพิธีฯ ณ  บก.กยพ.กร. เขตบางนา กทม. เมื่อ วันที่ ๒๖ ก.ย.๖๐ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

รอง ผบ.กยพ.กร. เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตรใน กยพ.กร. ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศสูงขึ้น

น.อ.ธงชัย  คุ้มกัน  รอง ผบ.กยพ.กร. เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตรใน กยพ.กร. ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศสูงขึ้นโดยมีนายทหารฝ่ายอำนวยการ เข้าร่วมพิธีฯ ณ ห้องธงชัยเฉลิมพล ชั้น ๓ บก.กยพ.กร. เขตบางนา กทม. เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ย.๖๐ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

ผบ.กยพ.กร.เป็นประธานในงานเลี้ยงอำลาผู้เกษียณอายุราชการและผู้สมัครใตลาออกก่อนกำหนด

พล.ร.ต.ชนินทร์  ผดุงเกียรติ  ผบ.กยพ.กร. เป็นประธานในงานเลี้ยงอำลาผู้เกษียณอายุราชการและผู้สมัครใตลาออกก่อนกำหนดในส่วนของ กยพ.กร. โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ หน.นขต.กยพ.กร. เข้าร่วมงานเลี้ยง  ณ  สโมสรนายทหารสัญยาบัตร โรงเรียนนายเรือ อ.เมือง  จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ย.๖๐ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

รอง ผบ.กยพ.กร. เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารประทวน ในสังกัด กยพ.กร.

น.อ.ธงชัย  คุ้มกัน รอง ผบ.กยพ.กร. เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารประทวน ในสังกัด กยพ.กร. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้นโดยมีนายทหารฝ่ายอำนวยการ เข้าร่วมพิธีฯ ณ ห้องธงชัยเฉลิมพล ชั้น ๓ บก.กยพ.กร. เขตบางนา กทม. เมื่อวันที่ ๑๕ ก.ย.๖๐ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

ติดต่อหน่วยงานที่สำคัญ

>> หน้าหลักกองทัพเรือ
>> เฉพาะข้าราชการกองทัพเรือ
>> ระบบงานสารบรรณกองทัพเรือ
>> ระบบงานกำลังพลกองทัพเรือ
>> จดหมายอิเล็คทรอนิกส์กองทัพเรือ
>> หน้าหลักกองเรือยุทธการ
>> ระบบงานสารบรรณ กร.
>> ระบบงานซ่อมบำรุงตามแผน
>> ระบบงานความพร้อมรบ