ผอ.สปก.ยก.ทร. ผบ.กยพ.กร. รอง ผอ.กกฝ.สปก.ยก.ทร. เข้าร่วมการประชุมพัฒนาแนวความคิดในการฝึกร่วม/ผสม คอบร้าโกลด์ 19

ผอ.สปก.ยก.ทร. ผบ.กยพ.กร. รอง ผอ.กกฝ.สปก.ยก.ทร. พร้อมด้วยนายทหารวางแผนกองกำลังทางเรือผสม และนายทหารวางแผนกองกำลังนาวิกโยธินผสม เข้าร่วมการประชุมพัฒนาแนวความคิดในการฝึกร่วม/ผสม คอบร้าโกลด์ 19 (Concept Development Conference : CG19) ร่วมกับ กองกำลังสหรัฐฯ ภาคพื้นแปซิฟิก (USPACOM) และผู้แทนมิตรประเทศ ณ มลรัฐฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ ๑ – ๗ เม.ย.๖๑ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

ผบ.กกล.ทร.ผสม นำกำลังพลใน กกล.ทร.ผสม เยี่ยมชมเรือ ROKS Cheon Ja Bong ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้

พล.ร.ต.ชาติชาย ทองสะอาด ผบ.กกล.ทร.ผสม นำกำลังพลใน กกล.ทร.ผสม เยี่ยมชมเรือ ROKS Cheon Ja Bong ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ที่เข้าร่วมการฝึกร่วม/ผสม คอบร้าโกลด์ ๑๘ ณ ท่าเรือจุกเสม็ด ฐท.สส. อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๒ ก.พ.๖๑ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

ผบ.กกล.ทร.ผสม และ Lieutenent Colonel Tony Wong เป็นประธานร่วมในพิธีส่งมอบโครงการชุมชนสัมพันธ์โรงเรียนบ้านคลองไผ่

พล.ร.ต.ชาติชาย ทองสะอาด ผบ.กกล.ทร.ผสม และ Lieutenent Colonel Tony Wong เป็นประธานร่วมในพิธีส่งมอบโครงการชุมชนสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านคลองไผ่ ในพื้นที่การฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๘ โดยมี นาย ทัศนัย ทองคต นายก อบต.สำนักท้อน และนางสาว บงกชธร เพิกนิล ผอ. โรงเรียนบ้านคลองไผ่ เป็นผู้รับมอบโครงการ ณ โรงเรียนบ้านคลองไผ่ อ.บ้านฉาง จว.ระยอง เมื่อวันที่ ๑๙ ก.พ.๖๑ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในการชมการสาธิตการปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบก

พลอากาศเอก สุทธิพงษ์  อินทรียงค์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในการชมการสาธิตการปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบก ของกองกำลังทางเรือผสมและกองกำลังนาวิกโยธินผสม โดยมี พลเรือตรี ชาติชาย ทองสะอาด ผู้บัญชาการกองกำลังทางเรือผสม ให้การต้อนรับ ในการฝึกร่วม/ผสมคอบร้าโกลด์ ๑๘ ณ สนามฝึกกองทัพเรือ หมายเลข ๑๕ (หาดยาว) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๗ ก.พ.๖๑ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

กำลังรบยกพลขึ้นบก การฝึกร่วม/ผสม คอบร้าโกลด์ ๑๘ นำกำลังพลขึ้นสู่เรือ

กำลังรบยกพลขึ้นบก การฝึกร่วม/ผสม คอบร้าโกลด์ ๑๘ นำกำลังพลขึ้นสู่เรือ ยอดกำลังพล จำนวน ๑๑๐ นาย ขึ้น ร.ล. สีชัง ๕๔ นาย  ร.ล. อ่างทอง ๕๗ นาย  ณ  ทลท.ฐท.สส. ในวันที่ ๑๕ ก.พ.๖๑ ระหว่างเวลา ๑๔๐๐ – ๑๕๓๐ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึก Cobra Gold 2018

พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ นาย กลิน ที เดวีส์ (H.E. Mr. Glyn T. Davies) เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึก Cobra Gold 2018 โดยมี พล.ร.ต.ชาติชาย ทองสะอาด ผบ.กยพ.กร.และ ผบ.กกล.ทร. ร่วมพิธี ฯ ณ กองการบินทหารเรือ สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๑๓ ก.พ.๖๑ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

ผบ.กยพ.กร.และ ผบ.กกล.ทร. จัดให้มีงานเลี้ยง Ice Breaker ให้กับผู้เข้าร่วมการฝึกร่วม/ผสม คอบร้าโกลด์ ๑๘

พล.ร.ต.ชาติชาย ทองสะอาด ผบ.กยพ.กร.และ ผบ.กกล.ทร. จัดให้มีงานเลี้ยง Ice Breaker ให้กับผู้เข้าร่วมการฝึกร่วม/ผสม คอบร้าโกลด์ ๑๘  ณ สโมสรหนึ่งคลองสองจังหวัด กบร.กร. อ.บ้านฉาง จว.ระยอง เมื่อวันที่ ๑๒ ก.พ.๖๑ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

ผบ.กยพ.กร.และ ผบ.กกล.ทร. เยี่ยมชมการซ้อมพิธีเปิดการฝึกร่วม/ผสม คอบร้าโกลด์ ๑๘

พล.ร.ต.ชาติชาย ทองสะอาด ผบ.กยพ.กร.และ ผบ.กกล.ทร. เยี่ยมชมการซ้อมพิธีเปิดการฝึกร่วม/ผสม คอบร้าโกลด์ ๑๘  ณ  กบร.กร. อ.บ้านฉาง จว.ระยอง เมื่อวันที่ ๑๒ ก.พ.๖๑ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

ผบ.กยพ.กร.และ ผบ.กกล.ทร. ตรวจเยี่ยมผู้เข้ารับการฝึกร่วม/ผสม คอบร้าโกลด์ ๑๘

พล.ร.ต.ชาติชาย ทองสะอาด ผบ.กยพ.กร.และ ผบ.กกล.ทร. ตรวจเยี่ยมผู้เข้ารับการฝึกร่วม/ผสม คอบร้าโกลด์ ๑๘  ณ  อาคารม้าแดง อ.บ้านฉาง จว.ระยอง เมื่อวันที่ ๑๒ ก.พ.๖๑ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

ผบ.กยพ.กร.และ ผบ.กกล.ทร. ตรวจเยี่ยมสถานที่จัดรัจัดเลี้ยง Ice Breaker ให้กับผู้เข้าร่วมการฝึกร่วม/ผสม คอบร้าโกลด์ ๑๘

พล.ร.ต.ชาติชาย ทองสะอาด ผบ.กยพ.กร.และ ผบ.กกล.ทร. ตรวจเยี่ยมสถานที่จัดรัจัดเลี้ยง Ice Breaker ให้กับผู้เข้าร่วมการฝึกร่วม/ผสม คอบร้าโกลด์ ๑๘ ณ สโมสรหนึ่งคลองสองจังหวัด กบร.กร. อ.บ้านฉาง จว.ระยอง เมื่อวันที่ ๑๒ ก.พ.๖๑ Use Facebook to Comment on this Post

Read more
Page 1 of 212

ติดต่อหน่วยงานที่สำคัญ

>> หน้าหลักกองทัพเรือ
>> เฉพาะข้าราชการกองทัพเรือ
>> ระบบงานสารบรรณกองทัพเรือ
>> ระบบงานกำลังพลกองทัพเรือ
>> จดหมายอิเล็คทรอนิกส์กองทัพเรือ
>> หน้าหลักกองเรือยุทธการ
>> ระบบงานสารบรรณ กร.
>> ระบบงานซ่อมบำรุงตามแผน
>> ระบบงานความพร้อมรบ