ผบ.มรก.ไกลกังวล และ ผบ.กยพ.กร. พร้อมกำลังพล ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และมอบอุปกรณ์กีฬา

พล.ร.ต.ชนินทร์ ผดุงเกียรติ ผบ.มรก.ไกลกังวล และ ผบ.กยพ.กร. พร้อมด้วยนายทหารฝ่ายอำนวยการ และกำลังพลใน มรก.ไกลกังวล ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับ โรงเรียนเทศบาลบ้านตะเกียบ (ไกรลาศวิทยาทาน) ต.หนองแก อ.หัวหิน  จว.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ย.๕๙ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

รอง ผบ.มรก.ไกลกังวล และ เสธ.กยพ.กร. ตรวจพื้นที่รับผิดชอบใน มรก.ไกลกังวล

น.อ.ณัฎฐพล  เดี่ยววานิช รอง ผบ.มรก.ไกลกังวล และ เสธ.กยพ.กร. พร้อมด้วยนายทหารฝ่ายอำนวยการ ตรวจพื้นที่รับผิดชอบใน มรก.ไกลกังวล บริเวณป้อมเหนือและป้อมใต้ อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

ผบ.มรก.ไกลกังวล และ ผบ.กยพ.กร. และกำลังพลใน มรก.ไกลกังวล ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

พล.ร.ต.ชนินทร์  ผดุงเกียรติ  ผบ.มรก.ไกลกังวล  และ ผบ.กยพ.กร. พร้อมด้วยนายทหารฝ่ายอำนวยการ และกำลังพลใน มรก.ไกลกังวล ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาศาลกรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์  ณ  ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี  จว.ประจวบคีรีขันธ์  เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ย.๕๙ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

ผบ.มรก.ไกลกังวล และ ผบ.กยพ.กร. กำลังพลใน มรก.ไกลกังวล ร่วมฟังสารจาก ผบ.ทร.

พล.ร.ต.ชนินทร์  ผดุงเกียรติ  ผบ.มรก.ไกลกังวล และ ผบ.กยพ.กร. พร้อมด้วยนายทหารฝ่ายอำนวยการ และกำลังพลใน มรก.ไกลกังวล ร่วมฟังสารจาก พล.ร.อ.ณะ  อารีนิจ ผบ.ทร. เนื่องในวันกองทัพเรือ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

รอง ผบ.มรก.ไกลกังวล และ เสธ.กยพ. กร. ตรวจซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ แผนสกัดกั้น ครั้งที่ ๒

น.อ.ณัฎฐพล  เดี่ยววานิช  รอง ผบ.มรก.ไกลกังวล และ เสธ.กยพ. กร. พร้อมด้วย นายทหารฝ่ายอำนวยการ ตรวจซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ และซักซ้อมแผนสกัดกั้น ครั้งที่ ๒ บริเวณเขตรับผิดชอบในพื้นที่ มรก.ไกลกังวล อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย.๕๙ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

มรก.ไกลกังวล จัดกำลังพล ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ร่วมกันแปรอักษร

มรก.ไกลกังวล จัดกำลังพล ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน อำเภอหัวหิน ร่วมกันแปรอักษร ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและจุดเทียนถวายอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อุทยานราชภักดิ์ ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ย.๕๙ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

ผบ.มรก.ไกลกังวล และ ผบ.กยพ.กร. และกำลังพลใน มรก.ไกลกังวล ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

พล.ร.ต.ชนินทร์ ผดุงเกียรติ  ผบ.มรก.ไกลกังวล และ ผบ.กยพ.กร. และกำลังพลใน มรก.ไกลกังวล ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  ณ วัดราชายตนบรรบต (เขาต้นเกด) อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ย.๕๙ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

ผบ.มรก.ไกลกังวล และ ผบ.กยพ.กร. ตรวจซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ

พล.ร.ต.ชนินทร์ ผดุงเกียรติ ผบ.มรก.ไกลกังวล และ ผบ.กยพ.กร. ร่วมด้วย นายทหารฝ่ายอำนวยการ ตรวจซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ และซักซ้อมแผนสกัดกั้น บริเวณเขตรับผิดชอบในพื้นที่ มรก.ไกลกังวล อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๒ พ.ย.๕๙ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

ผบ.มรก.ไกลกังวล และ ผบ.กยพ.กร. ตรวจพื้นที่รับผิดชอบใน มรก.

พล.ร.ต.ชนินทร์ ผดุงเกียรติ  ผบ.มรก.ไกลกังวล และ ผบ.กยพ.กร. ร่วมด้วยนายทหารฝ่ายอำนวยการ ตรวจพื้นที่รับผิดชอบใน มรก. บริเวณป้อมเหนือ และป้อมใต้ เมื่อวันที่ ๒ พ.ย.๕๙ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

ผบ.กยพ.กร. รับหน้าที่ ผบ.มรก.ไกลกังวล

พล.ร.ต.ชนินทร์ ผดุงเกียรติ  ผบ.กยพ.กร. รับหน้าที่ ผบ.มรก.ไกลกังวล ประจำเดือน พ.ย.๕๙ จาก พล.ร.ต.เชษฐา  ใจเปี่ยม  ผบ.กทบ.กร.  ณ หมู่เรือรักษาการณ์วังไกลกังวล อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑ พ.ย.๕๙ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

ติดต่อหน่วยงานที่สำคัญ

>> หน้าหลักกองทัพเรือ
>> เฉพาะข้าราชการกองทัพเรือ
>> ระบบงานสารบรรณกองทัพเรือ
>> ระบบงานกำลังพลกองทัพเรือ
>> จดหมายอิเล็คทรอนิกส์กองทัพเรือ
>> หน้าหลักกองเรือยุทธการ
>> ระบบงานสารบรรณ กร.
>> ระบบงานซ่อมบำรุงตามแผน
>> ระบบงานความพร้อมรบ