ผบ.กกล.ทร.ผสม เป็นประธานร่วมพิธีส่งมอบอาคารอเนกประสงค์โครงการช่วยเหลือประชาชน (HCA) การฝึกร่วม/ผสมคอบร้าโกลด์ ๑๘

พล.ร.ต.ชาติชาย  ทองสะอาด ผบ.กกล.ทร.ผสม เป็นประธานร่วมพิธีส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ในโครงการช่วยเหลือประชาชน (HCA) การฝึกร่วม/ผสมคอบร้าโกลด์ ๑๘ โดยมี นายสรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นผู้รับมอบโครงการ ฯ พร้อมส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ ฯ ให้กับผู้อำนวนการโรงเรียนวัดสมบูรณาราม อ.บ้านฉาง จ.ระยอง เพื่อใช้ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของโรงเรียนและเป็นสาธารณประโยชน์ต่อชุมชน เมื่อวันที่ ๒๐ ก.พ.๖๑ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

เสธ.กกล.ทร.ผสม และคณะฯ ตรวจความพร้อมสถานที่ในการชมการสาธิตปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบก

น.อ.อาภา  ชพานนท์ เสธ.กกล.ทร.ผสม และคณะฯ ตรวจความพร้อมสถานที่ในการชมการสาธิตปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบก บนเนิน VIP พื้นที่หาดยาว ใน ๑๕ ก.พ.๖๑ ระหว่างเวลา ๑๐๐๐ – ๑๒๐๐ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

กกล.ทร. การฝึกร่วม/ผสม คอบร้าโกล์ ๑๙ จัดการฝึกรับรถ AAV และ BRT-๑๕๐

กกล.ทร. การฝึกร่วม/ผสม คอบร้าโกล์ ๑๘ จัดการฝึกโดย ร.ล. อ่างทอง รับรถ AAV จำนวน ๔ คัน และ Humvy จำนวน ๒ คัน  บริเวณ ทลท,ฐท.สส.   ร.ล. สีชัง รับรถ AAV จำนวน ๔ คัน และ ร.ล. ราวี รับรถ BTR ๑๕๐ จำนวน ๒ คัน บริเวณ LST Lamp  ทลท.ฐท.สส.  อ.สัตหีบ  จว.ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๔ ก.พ.๖๑ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

ผบ.กยพ.กร.และ ผบ.กกล.ทร. เป็นประธานการประชุมเตรียมการฝึกยกพลให้กับผู้ที่เข้าร่วมการฝึกร่วม/ผสม คอบร้าโกลด์ ๑๘

พล.ร.ต.ชาติชาย ทองสะอาด ผบ.กยพ.กร.และ ผบ.กกล.ทร. เป็นประธานการประชุมเตรียมการฝึกยกพลให้กับผู้ที่เข้าร่วมการฝึกร่วม/ผสม คอบร้าโกลด์ ๑๘ ณ  บก.กกล.ทร. อาคาร วศ.ทร. อ.บ้างฉาง จว.ระยอง เมื่อวันที่ ๑๔ ก.พ.๖๑ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๒๐๐ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

รอง ผบ.กยพ.กร. และ รอง ผบ.กกล.ทร. เป็นประธานการประชุม Air Safty Brief and Flight Deck walk through

น.อ.ณัฏฐพล เดี่ยววานิช รอง ผบ.กยพ.กร. และ รอง ผบ.กกล.ทร. เป็นประธานการประชุม Air Safty Brief and Flight Deck walk through ให้กับผู้ที่เข้าร่วมการฝึกร่วม/ผสม คอบร้าโกลด์ ๑๘ ณ  ร.ล. อ่างทอง ทลท.ฐท.สส. จว.ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๓ ก.พ.๖๑ เวลา ๑๓๐๐ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

ผบ.กยพ.กร.และ ผบ.กกล.ทร. พร้อมคณะ เยี่ยมชมเรือ USS Bonhomme Richard

พล.ร.ต.ชาติชาย ทองสะอาด ผบ.กยพ.กร.และ ผบ.กกล.ทร. พร้อมคณะ เยี่ยมชมเรือ USS Bonhomme Richard ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่เข้าร่วมการฝึกร่วม/ผสม คอบร้าโกลด์ ๑๘ ณ ท่าเรือแหลมฉบัง อ.แหลมฉบัง จว.ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๒ ก.พ.๖๑ เวลา ๑๓๐๐ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

รอง ผบ.กยพ.กร. และ รอง ผบ.กกล.ทร. เป็นผู้แทน ผบ.กกล.ทร. พร้อมคณะ ให้ต้อนรับเรือ USS Bonhomme Richard ประเทศสหรัฐอเมริกา

น.อ.ณัฏฐพล เดี่ยววานิช รอง ผบ.กยพ.กร. และ รอง ผบ.กกล.ทร. เป็นผู้แทน ผบ.กกล.ทร. พร้อมคณะ ให้ต้อนรับเรือ USS Bonhomme Richard ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่เข้าร่วมการฝึกร่วม/ผสม คอบร้าโกลด์ ๑๘ ณ ท่าเรือแหลมฉบัง อ.แหลมฉบัง จว.ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๑ ก.พ.๖๑ เวลา ๑๐๐๐ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

ผบ.หมวดเรือที่ ๓ และ หน.สลก.กกล.ทร. เป็นผู้แทน ผบ.กกล.ทร. ให้การต้อนรับเรือ ROKS Cheon Ja Bong ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ที่เข้าร่วมการฝึกร่วม/ผสม คอบร้าโกลด์ ๑๘

น.อ.พูนลาภ ทัตตะทองคำ ผบ.หมวดเรือที่ ๓ และ หน.สลก.กกล.ทร. เป็นผู้แทน ผบ.กกล.ทร. ให้การต้อนรับเรือ ROKS Cheon Ja Bong ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ที่เข้าร่วมการฝึกร่วม/ผสม คอบร้าโกลด์ ๑๘ ณ ท่าเรือจุกเสม็ด ฐท.สส.  อ.สัตหีบ  จว.ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๐ ก.พ.๖๑ เวลา ๑๑๐๐ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

ผบ.กยพ.กร. / ผบ.กกล.ทร.ผสม เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวางแผนขั้นสุดท้าย (FPC) การฝึกร่วม/ผสม คอบร้าโกลด์ ๑๘

พล.ร.ต.ชาติชาย  ทองสะอาด ผบ.กยพ.กร. / ผบ.กกล.ทร.ผสม เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวางแผนขั้นสุดท้าย (FPC) การฝึกร่วม/ผสม คอบร้าโกลด์ ๑๘ ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีท สุขุมวิท ๒๐  กทม. เมื่อวันที่ ๖ พ.ย.๖๐ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

ผู้อำนวยการฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๗ ระดับกองทัพเรือ เป็นประธานร่วมในพิธีส่งมอบอาคารอเนกประสงค์

พลเรือโท ปัญญา  เล็กบัว รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ และ ผู้อำนวยการฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๗ ระดับกองทัพเรือ ร่วมกับ พลจัตวา ไบรอัน  ซันเทเมอร์ รองผู้บัญชาการกำลังพลป้องกันชาติ (BG Bryan Suntheimer, DCG Nat’ l Guard) และ พลเรือตรี จอง แซม คิม ผู้บัญชาการกองเรือรบ   ที่ ๕ สาธารณรัฐเกาหลี (RDML Jong Sam Kim, Commander, Republic of Korea Navy Component Flotilla 5) ร่วมเป็นประธานในพิธีส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ ในโครงการช่วยเหลือประชาชน การฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๗ ณ โรงเรียนบ้านหนองม่วง ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ Use Facebook to Comment on this Post

Read more
Page 1 of 3123

ติดต่อหน่วยงานที่สำคัญ

>> หน้าหลักกองทัพเรือ
>> เฉพาะข้าราชการกองทัพเรือ
>> ระบบงานสารบรรณกองทัพเรือ
>> ระบบงานกำลังพลกองทัพเรือ
>> จดหมายอิเล็คทรอนิกส์กองทัพเรือ
>> หน้าหลักกองเรือยุทธการ
>> ระบบงานสารบรรณ กร.
>> ระบบงานซ่อมบำรุงตามแผน
>> ระบบงานความพร้อมรบ