รอง ผบ.กยพ.กร. เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใน บก.กยพ.กร.

น.อ.ณัฎฐพล  เดี่ยววานิช  รอง ผบ.กยพ.กร. เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใน บก.กยพ.กร. เพื่อเป็นสิริมงคล สร้างขวัญกำลังใจให้แก่กำลังพล ณ บก.กยพ.กร. บางนา  กทม. เมื่อวันที่ ๑๑ เม.ย.๖๑ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

ผอ.สปก.ยก.ทร. ผบ.กยพ.กร. รอง ผอ.กกฝ.สปก.ยก.ทร. เข้าร่วมการประชุมพัฒนาแนวความคิดในการฝึกร่วม/ผสม คอบร้าโกลด์ 19

ผอ.สปก.ยก.ทร. ผบ.กยพ.กร. รอง ผอ.กกฝ.สปก.ยก.ทร. พร้อมด้วยนายทหารวางแผนกองกำลังทางเรือผสม และนายทหารวางแผนกองกำลังนาวิกโยธินผสม เข้าร่วมการประชุมพัฒนาแนวความคิดในการฝึกร่วม/ผสม คอบร้าโกลด์ 19 (Concept Development Conference : CG19) ร่วมกับ กองกำลังสหรัฐฯ ภาคพื้นแปซิฟิก (USPACOM) และผู้แทนมิตรประเทศ ณ มลรัฐฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ ๑ – ๗ เม.ย.๖๑ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

เสธ.กยพ.กร. ร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบรอบ ๖๓ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

น.อ.อาภา  ชพานนท์ เสธ.กยพ.กร. นำกำลังพลใน กยพ.กร. ร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบรอบ ๖๓ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย๋นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เมื่อวันที่ ๒ เม.ย.๖๑ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

ผบ.กยพ.กร.เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรง กยพ.กร. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

พล.ร.ต.ชาติชาย ทองสะอาด ผบ.กยพ.กร. เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรง กยพ.กร. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม บก.กยพ.กร. เขตบางนา  กทม. เมื่อวันที่ ๓๐ มี.ค.๖๑ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

รอง ผบ.กยพ.กร. เป็นผู้แทน ผบ.กยพ.กร. เดินทางไปมอบนโยบายและส่งเรือ กยพ.กร. ไปปฏิบัติราชการใน ทรภ.๓

น.อ.ณัฎฐพล  เดี่ยววานิช รอง ผบ.กยพ.กร. เป็นผู้แทน ผบ.กยพ.กร.เดินทางไปมอบนโยบายและส่งเรือ กยพ.กร. ที่ไปปฏิบัติราชการใน ทรภ.๓ พร้อมทั้งมอบของขวัญเพื่อเป็นกำลังใจในการเดินทางไปปฏิบัติราชการในพื้นที่ ทรภ.๓  เมื่อวันที่ ๑๖ มี.ค.๖๑ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

กยพ.กร.จัดกำลังพลร่วมงานอุ่นไอรักคลายความหนาว

กยพ.กร.จัดกำลังพลร่วมงานอุ่นไอรักคลายความหนาว โดยมี น.ต.เปรมกิตติ ช่างหล่อ ผบ.ร.ล. จุฬา ช่วย ฯ กพ.กยพ.กร. เป็นผู้ควบคุมกำลังพลไปร่วมงาน ฯ  เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๑ มี.ค.๖๑ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

ผบ.กกล.ทร.ผสม นำกำลังพลใน กกล.ทร.ผสม เยี่ยมชมเรือ ROKS Cheon Ja Bong ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้

พล.ร.ต.ชาติชาย ทองสะอาด ผบ.กกล.ทร.ผสม นำกำลังพลใน กกล.ทร.ผสม เยี่ยมชมเรือ ROKS Cheon Ja Bong ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ที่เข้าร่วมการฝึกร่วม/ผสม คอบร้าโกลด์ ๑๘ ณ ท่าเรือจุกเสม็ด ฐท.สส. อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๒ ก.พ.๖๑ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

ผบ.กกล.ทร.ผสม เป็นประธานร่วมพิธีส่งมอบอาคารอเนกประสงค์โครงการช่วยเหลือประชาชน (HCA) การฝึกร่วม/ผสมคอบร้าโกลด์ ๑๘

พล.ร.ต.ชาติชาย  ทองสะอาด ผบ.กกล.ทร.ผสม เป็นประธานร่วมพิธีส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ในโครงการช่วยเหลือประชาชน (HCA) การฝึกร่วม/ผสมคอบร้าโกลด์ ๑๘ โดยมี นายสรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นผู้รับมอบโครงการ ฯ พร้อมส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ ฯ ให้กับผู้อำนวนการโรงเรียนวัดสมบูรณาราม อ.บ้านฉาง จ.ระยอง เพื่อใช้ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของโรงเรียนและเป็นสาธารณประโยชน์ต่อชุมชน เมื่อวันที่ ๒๐ ก.พ.๖๑ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

ผบ.กกล.ทร.ผสม และ Lieutenent Colonel Tony Wong เป็นประธานร่วมในพิธีส่งมอบโครงการชุมชนสัมพันธ์โรงเรียนบ้านคลองไผ่

พล.ร.ต.ชาติชาย ทองสะอาด ผบ.กกล.ทร.ผสม และ Lieutenent Colonel Tony Wong เป็นประธานร่วมในพิธีส่งมอบโครงการชุมชนสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านคลองไผ่ ในพื้นที่การฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๘ โดยมี นาย ทัศนัย ทองคต นายก อบต.สำนักท้อน และนางสาว บงกชธร เพิกนิล ผอ. โรงเรียนบ้านคลองไผ่ เป็นผู้รับมอบโครงการ ณ โรงเรียนบ้านคลองไผ่ อ.บ้านฉาง จว.ระยอง เมื่อวันที่ ๑๙ ก.พ.๖๑ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในการชมการสาธิตการปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบก

พลอากาศเอก สุทธิพงษ์  อินทรียงค์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในการชมการสาธิตการปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบก ของกองกำลังทางเรือผสมและกองกำลังนาวิกโยธินผสม โดยมี พลเรือตรี ชาติชาย ทองสะอาด ผู้บัญชาการกองกำลังทางเรือผสม ให้การต้อนรับ ในการฝึกร่วม/ผสมคอบร้าโกลด์ ๑๘ ณ สนามฝึกกองทัพเรือ หมายเลข ๑๕ (หาดยาว) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๗ ก.พ.๖๑ Use Facebook to Comment on this Post

Read more
Page 1 of 1512345...10...Last »

ติดต่อหน่วยงานที่สำคัญ

>> หน้าหลักกองทัพเรือ
>> เฉพาะข้าราชการกองทัพเรือ
>> ระบบงานสารบรรณกองทัพเรือ
>> ระบบงานกำลังพลกองทัพเรือ
>> จดหมายอิเล็คทรอนิกส์กองทัพเรือ
>> หน้าหลักกองเรือยุทธการ
>> ระบบงานสารบรรณ กร.
>> ระบบงานซ่อมบำรุงตามแผน
>> ระบบงานความพร้อมรบ