ผู้บังคับบัญชา

2 พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ เสธ.ทร. 222 01

พล.ร.อ.นริส  ประทุมสุวรรณ
ผบ.ทร.

พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์
รอง ผบ.ทร.

 พล.ร.อ.รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล
ผบ.กร.

พล.ร.ต.ชาติชาย ทองสะอาด
ผบ.กยพ.กร.

ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์ภาพได้โดยคลิ๊กที่ภาพ

 ผบ.ชา ตค60

Use Facebook to Comment on this Post

ติดต่อหน่วยงานที่สำคัญ

>> หน้าหลักกองทัพเรือ
>> เฉพาะข้าราชการกองทัพเรือ
>> ระบบงานสารบรรณกองทัพเรือ
>> ระบบงานกำลังพลกองทัพเรือ
>> จดหมายอิเล็คทรอนิกส์กองทัพเรือ
>> หน้าหลักกองเรือยุทธการ
>> ระบบงานสารบรรณ กร.
>> ระบบงานซ่อมบำรุงตามแผน
>> ระบบงานความพร้อมรบ