ผู้บังคับบัญชา

1-%e0%b8%9c%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%a358 %e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87200 %e0%b8%9c%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%a3200
พลเรือเอก ณะ  อารีนิจ
ผู้บัญชาการทหารเรือ
พลเรือเอก พลเดช เจริญพูล
รองผู้บัญชาการทหารเรือ

 พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี
ผู้บัญชาการ กองเรือยุทธการ

 

%e0%b8%9c%e0%b8%9a-%e0%b8%8a%e0%b8%b28

ไฟล์ภาพ ผบ.กยพ.กร. ขนาด A4

ไฟล์ภาพรวมผู้บังคับบัญชา กยพ.กร. ขนาด A4

Use Facebook to Comment on this Post

ติดต่อหน่วยงานที่สำคัญ

>> หน้าหลักกองทัพเรือ
>> เฉพาะข้าราชการกองทัพเรือ
>> ระบบงานสารบรรณกองทัพเรือ
>> ระบบงานกำลังพลกองทัพเรือ
>> จดหมายอิเล็คทรอนิกส์กองทัพเรือ
>> หน้าหลักกองเรือยุทธการ
>> ระบบงานสารบรรณ กร.
>> ระบบงานซ่อมบำรุงตามแผน
>> ระบบงานความพร้อมรบ