หน่วยงาน

แผนกใน บก.กยพ.กร. หมวดเรือที่ ๑
(เรือ ๔ ลำ)
หมวดเรือที่ ๒
(เรือ ๙ ลำ)
หมวดเรือที่ ๓
(เรือ ๑๖ ลำ)
แผนกกำลังพล

 เรือหลวงช้าง

 เรือหลวงทองแก้ว
เรือหลวงสิมิลัน
แผนกยุทธการและข่าว เรือหลวงอ่างทอง
 เรือหลวงทองหลาง
 เรือหลวงจุฬา
แผนกสื่อสารและสารสนเทศ  เรือหลวงสุรินทร์
 เรือหลวงวังนอก
 เรือหลวงสมุย
แผนกส่งกำลังบำรุง เรือหลวงสีชัง
เรือหลวงวังใน
 เรือหลวงปรง
แผนกธุรการ  เรือหลวงมันนอก
 เรือหลวงเปริด
แผนกกองช่าง  เรือหลวงมันกลาง
 เรือหลวงเสม็ด
แผนกการเงิน  เรือหลวงมันใน
 เรือหลวงมาตรา
แผนกพลาธิการ  เรือหลวงมัตโพน
 เรือหลวงจิก
ร้อย บก.กยพ.  เรือหลวงราวี
 เรือหลวงจวง
 เรือหลวงกลึงบาดาล
 เรือหลวงมารวิชัย
 เรือหลวงริ้น
เรือหลวงแสมสาร
 เรือหลวงแรด
เรือหลวงปันหยี
เรือหลวงหลีเป๊ะ
เรือหลวงตาชัย
(รอการขึ้นระวาง)