Skip to content

ติดต่อเรา

กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ

ตั้งอยู่ที่ ถนนริมทางรถไฟสายเก่า แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2475-2087-88 หมายเลขโทรสาร 0-2475-2087-88


 

ดูแผนที่ขยาย ที่ตั้งของ กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ

<Download แผนที่>

กองบัญชาการ กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ (ส่วนแยก)

เป็นที่ตั้งของ บก.หมวดเรือที่ 3

ตั้งอยู่ที่ กราบพักทหาร 7 กองการฝึก กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ดูแผนที่ขยายของ บก.กยพ.กร.ส่วนแยก (หมวดเรือที่ 3)

แสดงความคิดเห็น