ผบ.กยพ.กร. เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลบุคคลดีเด่น กยพ.กร. ประจำปี งป.๖๕

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มี.ค.๖๕ พล.ร.ต.อาภา ชพานนท์ ผบ.กยพ.กร. เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลบุคคลดีเด่น กยพ.กร. ประจำปี งป.๖๕ ณ บริเวณหน้า บก.กยพ.กร. ทลท.ฐท.สส. ต.สัตหีบ จว.ชลบุรี ซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของ ผบ.กยพ.กร. ในการปลูกฝังค่านิยม กยพ.กร. ให้กับกำลังพลในสังกัดที่ว่า “ซื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้” ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Solidarity Integrity Discipline and Education” หรือ “S I D E” ทั้งนี้ มีข้าราชการที่ได้รับมอบรางวัลในการปฏิบัติตนตามค่านิยม กยพ.กร. ดังนี้
ระดับดีเด่น ๑ นาย ได้แก่ พ.จ.อ.รัตน์ หมื่นสังข์ เสมียนแผนก กบ.บก.กยพ.กร.
ระดับชมเชย ๔ นาย ได้แก่
๑. ว่าที่ ร.ต.นคาวุธ พรมเดื่อ ประจำแผนก ธก.บก.กยพ.กร.
๒. พ.จ.อ.ปิยะ บุญงาม เสมียนแผนก กพ.บก.กยพ.กร.
๓. พ.จ.อ.ถาวร สายสร้อย เสมียนแผนก ยก.ขว.บก.กยพ.กร.
๔. จ.อ.ธนัง ชีเปรม ร้อย. บก.กยพ.กร.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *