ผบ.กยพ.กร./ผบ.มวฝ.กยพ.กร. ตรวจเยี่ยมการฝึกการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาสาธารณภัยในทะเล HADR

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ธ.ค.๖๔ พล.ร.ต.อาภา ชพานนท์ ผบ.กยพ.กร./ผบ.มวฝ.กยพ.กร. ตรวจเยี่ยมการฝึก
การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาสาธารณภัยในทะเล HADR ในช่วงการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธี
กยพ.กร. ประจำปี งป.๖๕ ณ บริเวณสนามฝึก ทร. หมายเลข ๑๕ หาดยาว ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี