ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมการฝึกปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบก ในการฝึกคอบร้าโกลด์19

วันที่ 16 ก.พ.62 เวลา 10.00 น. พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมการฝึกปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบก ในการฝึกคอบร้าโกลด์19 โดยมี Mr.Peter Haymond อุปทูตสหรัฐฯ รักษาราชการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ , General Yang Min Soo ผู้บัญชาการกองเรือที่ 5 สาธารณรัฐเกาหลี , Colonel Robert Castro III Marines Expeditionary Force G-5 , General John P. Johnson รองผู้บัญชาการกองกำลังทางบกภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก สหรัฐอเมริกา และผู้บังคับบัญชาระดับสูงของไทย ร่วมชมการฝึก ณ สนามฝึกกองทัพเรือ หมายเลข 15 หาดยาว อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
การฝึกปฏิบัติการยุทธ์สะเทินน้ำสะเทินบกในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความพร้อมรบ และพัฒนาขีดความสามารถทางทหาร จากการวางแผน จนถึงการปฏิบัติการร่วมของกองทัพพันธมิตรอย่างสอดคล้อง ทำการเคลื่อนกำลังจากเรือสู่ฝั่งที่หาดยาว เป็นพื้นที่ในการยกพลขึ้นบก โดยมีกำลังพลเข้าร่วมการฝึกในปีนี้ จากไทย , สหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐเกาหลี จำนวนกว่า 1,183 นาย
ซึ่งในปีนี้กำลังที่เข้าร่วมฝึกประกอบด้วย
ไทย 681 Pax
– เรือหลวงอ่างทอง พร้อมกำลังรบยกพลขึ้นบก (นาวิกโยธิน) และรถยานเกราะล้อยาง BTR 3E1 จำนวน 2 คัน
– เรือหลวงสีชัง
– เรือหลวงมันนอก
– เรือหลวงท่าดินแดง
– เรือปฏิบัติการพิเศษ จำนวน 2 ลำ พร้อมชุดปฏิบัติการพิเศษ (SEAL) จำนวน 2 ชุด
– เฮลิคอปเตอร์ลำเลียงแบบที่ 2 (BELL-212) จำนวน 1 ลำ และ เฮลิคอปเตอร์ลำเลียงแบบที่ 6 (EC-645T2) จำนวน 1 ลำ
– ชุดลาดตระเวน จำนวน 2 ชุด
– เรือยาง จำนวน 2 ลำ พร้อมชุดปฏิบัติการพิเศษ จำนวน 2 ชุด
– ชุดปฏิบัติการชายหาด จำนวน 1 ชุด
– ชุดปฏิบัติการสงครามนิวเคลียร์ เคมี ชีวะ
กำลังจากกองทัพอากาศเข้าร่วมฝึก
– เครื่องบินขับไล่ F-16 จำนวน 2 ลำ
สหรัฐอเมริกา 486 Pax
– USS GREEN BAY (LPD 20) , รถสะเทินน้ำสะเทินบก จำนวน 8 คัน , เฮลิคอปเตอร์ UH – 1 (ฮิวอี้) จำนวน 2 ลำ , เฮลิคอปเตอร์ AH – 1 (คอบร้า) จำนวน 2 ลำ , เรือระบายพลขนาดใหญ่ (LCU) จำนวน 1 ลำ พร้อมกำลังรบยกพลขึ้นบก (นาวิกโยธินสหรัฐอเมริกา)
สาธารณรัฐเกาหลี 16 Pax
– ชุดลาดตระเวน นาวิกโยธิน จำนวน 2 ชุด
ทั้งนี้ได้มีการฝึกการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ขัดแย้ง (Non Combatant Evacuation Operation: NEO) โดยกำลังทางเรือเป็นการฝึกที่มีความสัมพันธ์สอดรับต่อการฝึกปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบกในกรณีที่มีการใช้กำลังทางทหารเข้าสู่พื้นที่ปฏิบัติการเพื่ออพยพประชาชนชาวไทยที่อาศัยในพื้นที่ที่เป็นอันตรายจากสภาพแวดล้อมของประเทศนั้นๆ หรือจากภัยพิบัติต่างๆ รวมถึงการอพยพประชาชนของประเทศนั้นๆ ที่ถูกเลือกไว้ หรือประชาชนของประเทศที่ 3 ไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัย ซึ่ง NEO เป็นส่วนหนึ่งของ “การปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากสงคราม (MOOTW)”
การฝึก“คอบร้าโกลด์” ถือกำเนิดจากการฝึกปฏิบัติการยุทธ์สะเทินน้ำสะเทินบก ซึ่งจะทำการฝึกหัวข้อนี้ทุกวงรอบการฝึก โดยปีนี้นับเป็นปีที่ 38 ปัจจุบันได้พัฒนาและขยายหัวข้อการฝึกให้สอดคล้องกับสถานการณ์และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่โลกกำลังเผชิญ โดยกำลังฝ่ายไทยได้ร่วมฝึกกับมิตรประเทศชั้นนำทางการทหารได้อย่างกลมกลืน ปฏิบัติได้อย่างสอดคล้อง แสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพด้วยศักยภาพของกำลังพล และยุทโธปกรณ์ที่มี อันจะทำให้ประชาชนเชื่อมั่นได้ว่ากองทัพเรือและกองทัพไทยจะสามารถป้องกันประเทศได้ในยามสงคราม และให้ความปลอดภัยในยามที่ประชาชนประสบภัยได้อย่างแท้จริง
:ส่วนประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการฝึกคอบร้าโกลด์19 ระดับกองทัพเรือ
Commander In Chief of Royal Thai navy visit Amphibex in Cobra Gold 19 at RTN training field No.15 Hat Yao Sattahip Chonburi
#ProfessionalMultilateralMilitaryTraining #MilitaryOperationOtherThanWar
#AmphibiousOperation #CommencingCobraGold
On February 16, 10 o’clock. Admiral Luechai Ruddit COMMANDER-IN-CHIEF, ROYAL THAI NAVY visit the Amphibious exercise under Cobra Gold 19 together with Mr. Mr.Peter Haymond US Charge d’affairs, Brigadier General Yang Min Soo Commander component Flotilla Five ROK Navy, Colonel Robert Castro III Marines Expeditionary Force G-5, General John P. Johnson Deputy Commander USARPAC and Thai’s commanders at Hat Yao Sattahip Chonburi.
This Amphibious exercise is subject to build up combat readiness level and developing military skill from planning to allies’ joint operation. Ship to shore movement held at Hat Yao hat is the amphibious training area with totally of 1,183 soldiers participated in the exercise.
This year, participating forces consist of;
Thailand : 681 Pax
– HTMS Angthong with marines and BTR-3E1
– HTMS Sichang
HTMS Munnok
HTMS Latya
2 SOVs with 2 teams of Navy SEAL
Helicopter Bell 212 and EC645T2
2 teams of recon
2 RIBs with 2 special force teams
Beach master unit
CBRN Unit
RTAF
2 F16
US : 486 Pax
USS Greenbay with 8 AAVs, 2x UH-1, 2x AH-1 and 1 LCU with marines
ROK : 16 Pax
2 special force teams
This exercise also has NEO (Non Combatant Evacuation Operation: NEO) part by Combine Navy forces, that is related to amphibious operation in case of forcible entry and have to evacuate Thais people that was effected from the war and also local citizen or third country citizen to safety area. NEO is one of MOOTW (Military Operation Other Than War)
The starting point of Cobra Gold is the amphibious exercise that was trained in every training year. Now, it was developed and added more training subjects in according with new type of threats. Thai’s forces training with allies’ countries with harmonize to express their professional skill and well equipment. This will ensure Thai people that Royal Thai Navy and Royal Thai Armed Force is able to protect our sovereignty at war time and provide security during peace time.

:Public affair section: Cobra Gold 19 Administration Office (Royal Thai Navy)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *