ผบ.กยพ.กร. เข้าร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พล.ร.ต.อาภา ชพานนท์

Read more