นักไตรกีฬาของกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ เตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันไตรกีฬานาวี ซีซัน ๒ สนาม ๔ “ทหารเรือไทย เทิดไท้องค์มหาราชามหาราชินีชั่วนิรันดร์”

นักไตรกีฬาของ กองเรื

Read more

ผบ.กยพ.กร. เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ ๑๐ ส.ค.๖๓ พล.

Read more

ผบ.กยพ.กร. เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ ๑๐ ส.ค.๖๓ พล.

Read more

ผบ.กยพ.กร. มีดำริให้กำลังพลใน บก.กยพ.กร. ปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงปลา ปลูกไม้ผล ทำโรงไม้ ในบริเวณพื้นที่ บก.กยพ.กร.

พล.ร.ต.เทวินทร์ ศิลป

Read more