หมวดฝึกประดาน้ำและถอดทำลายอมภัณฑ์ (DRIVER&EOD) ฝึกแลกเปลี่ยนการเอ็กซเรย์ทุ่นระเบิด Mk-6 ในการฝึกคอบร้าโกลด์ 20

วันที่ 4 มีนาคม 2563

Read more

ผู้อำนวยการฝึกคอบร้าโกลด์20 ระดับกองทัพเรือร่วมกับมิตรประเทศ ส่งมอบอาคารเรียน ในโครงการช่วยเหลือประชาชน (Humanitarian Civic Assistance : HCA) ให้แก่โรงเรียนบ้านบ้านแก่งหวาย อ.วังจันทร์ จ.ระยอง

วันที่ 2 มีนาคม 2563

Read more