รอง ผบ.กยพ.กร. เข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

น.อ.อาภา ชพานนท์ รอง

Read more