ผบ.กยพ.กร. พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ให้การต้อนรับ ผอ.สตน.ทร. และคณะ ฯ เข้าตรวจสอบบัญชี การเบิกจ่ายเงินงบประมาณต่างๆ ของ กยพ.กร.

ในวันที่ ๑๘ พ.ย.๖๒ พ

Read more

ผบ.กยพ.กร. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกองค์บุคคล กองเรือ กองบิน และหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ ของ กร. ประจำปี งป.๖๓

ในวันที่ ๑๘ พ.ย.๖๒ เ

Read more