กำลังพลใน กยพ.กร. รับการตรวจการฝึกอบรมบุคคลท่ามือเปล่า บุคคลท่าอาวุธ และบุคคลท่ากระบี่ ตามคู่มือฝึกของ รร.ทม.รอ.

วันศุกร์ที่ ๕ ก.ค.๖๒

Read more

ผบ.กยพ.กร. เป็นประธานในพิธีเปิดหมู่เรือเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัยทางทะเล กองทัพเรือ (มบภ.ทร.) ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒

วันที่ ๔ ก.ค.๖๒ เวลา

Read more