ผบ.กยพ.กร. เป็นประธานใน “โครงการปลูกต้นไม้ ๑ กอง ๑ แผนก ๑ ลำ ๑ ต้น กยพ. ร่วมใจ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒”

พล.ร.ต.เทวินทร์  ศิล

Read more