กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ ได้จัดให้มีพิธีอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพิธีเชิญธงชัยเฉลิมพลทางเรือ

วันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎา

Read more