กำลังพล กยพ.กร.เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาพื้นที่บำเพ็ญสาธารณประโยชน์

กำลังพล กยพ.กร.เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาพื้นที่บำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี และเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา  ๗ รอบ ครบ ๘๔ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ กับหน่วยงานกองทัพเรือ (บางนา) และสำนักงานเขตบางนา โดยมี   พล.ร.ท.จรินทร์  บุญเหมาะ  จก.อศ. เป็นประธานในพิธี ณ บก.อศ. เขตบางนา  กทม. เมื่อวันที่ ๑๐ ส.ค.๕๙ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

ติดต่อหน่วยงานที่สำคัญ

>> หน้าหลักกองทัพเรือ
>> เฉพาะข้าราชการกองทัพเรือ
>> ระบบงานสารบรรณกองทัพเรือ
>> ระบบงานกำลังพลกองทัพเรือ
>> จดหมายอิเล็คทรอนิกส์กองทัพเรือ
>> หน้าหลักกองเรือยุทธการ
>> ระบบงานสารบรรณ กร.
>> ระบบงานซ่อมบำรุงตามแผน
>> ระบบงานความพร้อมรบ