หมวดฝึกประดาน้ำและถอดทำลายอมภัณฑ์ (DRIVER&EOD) ฝึกแลกเปลี่ยนการเอ็กซเรย์ทุ่นระเบิด Mk-6 ในการฝึกคอบร้าโกลด์ 20

วันที่ 4 มีนาคม 2563

Read more

ผู้อำนวยการฝึกคอบร้าโกลด์20 ระดับกองทัพเรือร่วมกับมิตรประเทศ ส่งมอบอาคารเรียน ในโครงการช่วยเหลือประชาชน (Humanitarian Civic Assistance : HCA) ให้แก่โรงเรียนบ้านบ้านแก่งหวาย อ.วังจันทร์ จ.ระยอง

วันที่ 2 มีนาคม 2563

Read more

ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ตรวจเยี่ยมการฝึกปฏิบัติการยุทธ์สะเทินน้ำสะเทินบก ในการฝึกคอบร้าโกลด์ 20 ณ สนามฝึกกองทัพเรือ หมายเลข 15

วันที่ 28 กุมภาพันธ์

Read more

กลล.นย.ผสมนานาชาติ ประชุมร่วมกับกองกำลังทางเรือผสม ในการฝึกปัญหาที่บังคับการ การฝึกร่วม/ผสม คอบร้าโกลด์ ๒๐๒๐

วันที่ 25 ก.พ.63 เวล

Read more