หน่วย SEAL ประดาน้ำ และ EOD กองทัพเรือ ฝึกแลกเปลี่ยนเพื่อสร้างทักษะ และขีดความสามารถ รองรับภารกิจตามสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ในการฝึกคอบร้าโกลด์19

วันที่ 18 – 19

Read more