ผบ.กยพ.กร. / ผบ.กกล.ทร.ผสม คอบร้าโกลด์ ๒๓ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกของ กอฝ.นชค. (วศ.ทร.) ร่วมกับหน่วย CBRN ของสหรัฐฯ และ ศวอ.ทอ.

วันจันทร์ที่ ๖ มี.ค.

Read more

รอง ผบ.กยพ.กร./ผบ.มว.เรือฝึกปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบก กกล.ทร.ผสม คอบร้าโกลด์ ๒๓ เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ ๒๐๒๓

วันอังคารที่ ๒๘ ก.พ.

Read more

รอง ผบ.กยพ.กร. /ผบ.มว.เรือฝึกปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบก กกล.ทร.ผสม คอบร้าโกลด์ ๒๓ เข้าร่วมการประชุม Presail and Operation Brief

วันจันทร์ที่ ๒๗ ก.พ.

Read more

หมวดเรือปฏิบัติยุทธสะเทินน้ำการสะเทินน้ำสะเทินบก กกล.ทร.ผสม คอบร้าโกลด์ ๒๓ ให้การต้อนรับเรือยกพลขึ้นบก USS John p.murtha จากสหรัฐอเมริกา

วันอาทิตย์ที่ ๒๖ ก.พ

Read more

รอง ผบ.กยพ.กร. และ ผบ.มว.เรือปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบก กกล.ทร.ผสม คอบร้าโกลด์ ๒๓ ตรวจเยี่ยมการวางแผนการปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบก

วันเสาร์ที่ ๒๕ ก.พ.๖

Read more