หน่วย SEAL ประดาน้ำ และ EOD กองทัพเรือ ฝึกแลกเปลี่ยนเพื่อสร้างทักษะ และขีดความสามารถ รองรับภารกิจตามสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ในการฝึกคอบร้าโกลด์19

วันที่ 18 – 19

Read more

กองอำนวยการฝึกคอบร้าโกลด์ 19 ระดับกองทัพเรือ ร่วมกับกองกำลังสหรัฐฯ , เกาหลีใต้ และจีน ส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ให้กับโรงเรียนบ้านน้ำกร่อย อ.เขาชะเมา จ.ระยอง

วันที่ 18 ก.พ.62 พลเ

Read more

ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมการฝึกปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบก ในการฝึกคอบร้าโกลด์19

วันที่ 16 ก.พ.62 เวล

Read more