รอง ผบ.กยพ.กร. และ รอง ผอ.กฝ.คอบร้าโกลด์ ๒๑ ระดับ ทร. เป็นผู้แทน ผบ.กยพ.กร.และ ผอ.กฝ.คอบร้าโกลด์ ๒๑ ระดับ ทร. เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม Final Planning Conference Cobra Gold ๒๑

วันที่ ๓ พ.ย.๖๓ น.อ.

Read more

ผบ.กยพ.กร. เข้าร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พล.ร.ต.อาภา ชพานนท์

Read more

กองทัพเรือ จัดหมู่เรือลำเลียงกำลังพลผลัดเปลี่ยนฯ เคลื่อนกำลังจากเรือสู่ฝั่ง ณ “ค่ายจุฬาภรณ์” หาดบ้านทอน จ.นราธิวาส เพื่อผลัดเปลี่ยนกำลังพล

กองทัพเรือจัดตั้งหมู

Read more