ผบ.กยพ.กร. / ผบ.กกล.ทร.ผสม คอบร้าโกลด์ ๒๓ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกของ กอฝ.นชค. (วศ.ทร.) ร่วมกับหน่วย CBRN ของสหรัฐฯ และ ศวอ.ทอ.

วันจันทร์ที่ ๖ มี.ค.

Read more

รอง ผบ.กยพ.กร./ผบ.มว.เรือฝึกปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบก กกล.ทร.ผสม คอบร้าโกลด์ ๒๓ เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ ๒๐๒๓

วันอังคารที่ ๒๘ ก.พ.

Read more