ผบ.กยพ.กร. เป็นประธานในพิธีปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ

วันที่ ๑๔ ส.ค.๖๒ พล.

Read more

กำลังพลใน กยพ.กร. รับการตรวจการฝึกอบรมบุคคลท่ามือเปล่า บุคคลท่าอาวุธ และบุคคลท่ากระบี่ ตามคู่มือฝึกของ รร.ทม.รอ.

วันศุกร์ที่ ๕ ก.ค.๖๒

Read more