ผบ.กยพ.กร. พร้อมด้วยนายทหารฝ่ายอำนวยการ ตรวจเยี่ยมกำลังพลฝีพายเรือพระราชพิธี ในส่วนของ กยพ.กร. ณ แผนกเรือราชพิธี กองเรือเล็ก

ในวันที่ ๑๗ มิ.ย.๖๒

Read more

กยพ.กร. จัดกำลังพลใน บก.หมวดเรือที่ ๒ เรือที่จอดบริเวณพื้นที่บางนาและ อจปร.อร. ร่วมพัฒนาและจัดเตรียมสถานที่สำหรับงานทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี กร. ประจำปี ๒๕๖๒

ในวันที่ ๗ – ๘

Read more

ผบ.กยพ.กร. เป็นประธานใน “โครงการปลูกต้นไม้ ๑ กอง ๑ แผนก ๑ ลำ ๑ ต้น กยพ. ร่วมใจ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒”

พล.ร.ต.เทวินทร์  ศิล

Read more