รอง ผบ.กยพ.กร. นำกำลังพลวิ่งขึ้นเขา สักการะพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

วันอังคารที่ 6 ธ.ค.6

Read more

ผบ.กยพ.กร. พร้อมคณะ เดินทางไปท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ส่งคณะกำลังพล ร.ล.ช้าง ชุดที่ 1 เดินทางไปสาธารณรัฐประชาชนจีน

วันพฤหัสบดี 17 พ.ย.

Read more

กยพ.กร. ตรวจเครื่องแต่งกาย ร้องเพลงราชสวัสดิ์ เพลงทหารเรือ และฝึกบุคคลท่ามือเปล่าพระราชทาน

วันพฤหัสบดีที่ 17 ต.

Read more