ผู้อำนวยการฝึกร่วม/ผสม คอบร้าโกลด์ ๒๒ ระดับกองทัพเรือ และผู้บัญชาการกองกำลังทางเรือผสม ตรวจเยี่ยมการฝึกของหน่วยฝึกปฏิบัติการสงครามพิเศษทางเรือ

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์

Read more

ผู้อำนวยการฝึกร่วม/ผสม คอบร้าโกลด์ ๒๒ ระดับ กองทัพเรือ และผู้บัญชาการกองกำลังทางเรือผสม เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ ๒๒ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Tele-Conference)

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์

Read more

ผบ.กยพ.กร. เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและกล่าวโอวาทแก่ทหารกองประจำการที่ครบกำหนดปลดกองหนุน ใน ๑ ก.พ.๖๕

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘

Read more

ผบ.กยพ.กร. พร้อมคณะนายทหารฝ่ายอำนวยการฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยมเรือของ กยพ.กร. ที่ปฏิบัติราชการ ทรภ.๒ และตรวจเยี่ยมการฝึกดับเพลิงของ กยพ.กร. ประจำปี งป.๖๕

เมื่อวันที่ ๑๙ &#821

Read more

ผบ.กยพ.กร. พร้อมคณะนายทหารฝ่ายอำนวยการฯ เข้าเยี่ยมคำนับ ผบ.ทรภ.๒ และ ผบ.ฐท.สข.ทรภ.๒ ในโอกาสที่เดินทางไปตรวจเยี่ยมเรือของ กยพ.กร. ที่ปฏิบัติราชการ ทรภ.๒

เมื่อวันที่ ๒๐ ม.ค.๖

Read more

กยพ.กร. ร่วมกับ กยฝ.กร. จัดกำลังพลเป็นกองพันสวนสนามในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๕

เมื่อวันอังคารที่ ๑๘

Read more

ผบ.กยพ.กร. เข้าร่วมกิจกรรม “รักษ์ทะเลไทย ตามแนวพระดำริฯ” ในห้วงวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

วันศุกร์ที่ ๗ ม.ค.๖๕

Read more

ผบ.กยพ.กร. เป็นประธานในกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง และต้นทองอุไร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

เมื่อวันพุธที่ ๒๒ ธ.

Read more

ผบ.กยพ.กร. เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ ธ

Read more