เสธ.กยพ.กร. และ เสธ.กฝ.คอบร้าโกลด์ ๒๒ ระดับ ทร. เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวางแผนขั้นต้น Opening Ceremony Initial Planning Conference Cobra Gold ๒๓

วันจันทร์ที่ ๑ ส.ค.๖

Read more

กยพ.กร. ได้จัด ร.ล.อ่างทอง พร้อมกำลังพล เข้าร่วมการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2565 การฝึกให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ (HADR)

เมื่อวันที่ 12-17 มิ

Read more

ผบ.กยพ.กร. พร้อมกำลังพล ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลนาจอมเทียน ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

เมื่อวันพุธที่ 1 มิ.

Read more

ร่วมระลึกถึง พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ “องค์บิดาของทหารเรือไทย”

วันที่ 19 พฤษภาคม “ว

Read more