กยพ. จัดกำลังพล จำนวน 5 นาย เข้าร่วมโครงการทำความดี บริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะและร่างกาย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันพฤหัสบดีที่

Read more

ผบ.กยพ.กร.พร้อมกำลังพลของเรือใน มวก.71.2 ร่วมวิ่งขึ้นเขาสักการะ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

เมื่อวันพุธที่ 24 มี

Read more