ผู้บัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ เป็นประธานในพิธีประดับยศให้กับนายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศสูงขึ้น

เมื่อวันพฤหัสบดีที่

Read more

กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ ทำการฝึกรับ-ส่งสิ่งของในทะเล RAS/FAS ระหว่าง ร.ล.สิมิลัน กับ ร.ล.ตากสิน และ ร.ล.นเรศวร

กองเรือยกพลขึ้นบกและ

Read more

การตรวจเยี่ยมและตรวจการฝึกอบรมดับเพลิง ของเรือในสังกัด กยพ. กร. ที่ออกปฏิบัติราชการในพื้นที่ทัพเรือภาคที่ 3

พล.ร.ต.อาภา ชพานนท์

Read more