ผู้บัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ เป็นประธานในพิธีเกษียณอายุราชการสำหรับนายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ ใน 30 ก.ย.66

วันอังคารที่ 19 กันย

Read more

ผู้บัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ เป็นประธานในพิธีประดับยศให้กับนายทหารสัญญาบัตรสังกัดกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ

วันอังคารที่ 19 กันย

Read more

ผบ.กยพ.กร. เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติยศแก่ ดร.บุญเลิศ ดีเด่น อาจารย์คณะสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรกรรมชลบุรี

ในวันพุธที่ 13 ก.ย.6

Read more

ผู้บัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ ให้สัมภาษณ์ รายการวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 หลังเสร็จสิ้นการฝึก BLUE STRIKE 2023

รายการวิทยุครอบครัวข

Read more

ผู้บัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ ให้สัมภาษณ์ รายการวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 การฝึกผสม BLUE STRIKE 2023 ระหว่างกองทัพเรือไทย กับ กองทัพเรือจีน

รายการวิทยุครอบครัวข

Read more

ผู้บัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ ผู้อำนวยการกองอำนวยการฝึกผสม Blue Strike 2023 ร่วมงานเลี้ยงรับรอง (Deck Reception)

วันอาทิตย์ที่ 3 กันย

Read more