ผบ.กยพ.กร. เป็นประธานในพิธีบวงสรวง พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ ประจำปี ๒๕๖๔

เมื่อวันอังคารที่ ๙

Read more

ผู้บัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ เป็นประธานในพิธีประดับยศให้กับนายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศสูงขึ้น

เมื่อวันพฤหัสบดีที่

Read more

กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ ทำการฝึกรับ-ส่งสิ่งของในทะเล RAS/FAS ระหว่าง ร.ล.สิมิลัน กับ ร.ล.ตากสิน และ ร.ล.นเรศวร

กองเรือยกพลขึ้นบกและ

Read more