ผู้บัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ ให้สัมภาษณ์ รายการวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 หลังเสร็จสิ้นการฝึก BLUE STRIKE 2023

รายการวิทยุครอบครัวข

Read more

ผู้บัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ ให้สัมภาษณ์ รายการวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 การฝึกผสม BLUE STRIKE 2023 ระหว่างกองทัพเรือไทย กับ กองทัพเรือจีน

รายการวิทยุครอบครัวข

Read more

ผู้บัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ ผู้อำนวยการกองอำนวยการฝึกผสม Blue Strike 2023 ร่วมงานเลี้ยงรับรอง (Deck Reception)

วันอาทิตย์ที่ 3 กันย

Read more

ผู้บัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบก กองเรือยุทธการ ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการกองอำนวยการฝึกผสม BLUE STRIKE 2023 ร่วมพิธีเปิดการฝึกผสม ฯ

วันที่ 3 กันยายน 256

Read more

ผู้บัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการฝึกผสม Blue Strike 2023 และ รองผู้บัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือสาธารณรัฐประชาชนจีน และผู้บังคับบัญชาของทั้ง ๒ ฝ่าย ร่วมประชุมร่วมอย่างเป็นทางการ

วันศุกร์ที่ ๑ กันยาย

Read more

ผบ.กยพ.กร. ร่วมคณะ ผบ.กร. ให้การต้อนรับ พล.ร.ต.เฉิน เวย ตง รอง ผบ.นย. ทร. ทร.สปจ. และคณะผู้แทนกองทัพเรือจีน หมู่เรือฝึก Blue Strike 2023

ในวันที่ 31 ส.ค.2566

Read more