เสธ.กยพ.กร. ผู้แทน ผบ.กยพ.กร. เป็นประธานในพิธีเปิดการบรรยายความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ ความรักชาติ

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑

Read more