ผบ.กยพ.กร. ตรวจความพร้อมในการจัดงาน”โครงการ ๒๕๐ ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรีสู่ อยุธยา”

วันที่ ๒๓ ต.ค.๖๑ พล.

Read more