ผบ.กยพ.กร. เป็นประธานในพิธี มอบโอวาทให้กำลังพล ร.ล.มาตรา ในการเดินทางไปสับเปลี่ยนกำลังพลทางเรือที่ปฏิบัติราชการในพื้นที่ ทรภ.3

เมื่อวันจันทร์ที่ 15

Read more