ผบ.กยพ.กร. เป็นประธานในพิธี มอบโอวาทให้กำลังพล ร.ล.มาตรา ในการเดินทางไปสับเปลี่ยนกำลังพลทางเรือที่ปฏิบัติราชการในพื้นที่ ทรภ.3

เมื่อวันจันทร์ที่ 15

Read more

รอง เสธ.กยพ.กร. ผู้แทน ผบ.กยพ.กร. พร้อมกำลังพล เข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ พิธีถวายราชสักการะ พิธีถวายบังคม และพิธีทำบุญตักบาตร

เมื่อวันเสาร์ที่ ๕ ธ

Read more