ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีรับมอบเรือหลวงช้าง ณ อู่ต่อเรือหูตงจงหัว สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่ 17 เมษายน 256

Read more

ผบ.กยพ.กร. พร้อมคณะ เดินทางไปท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ส่งคณะกำลังพล ร.ล.ช้าง ชุดที่ 1 เดินทางไปสาธารณรัฐประชาชนจีน

วันพฤหัสบดี 17 พ.ย.

Read more

กยพ.กร. ตรวจเครื่องแต่งกาย ร้องเพลงราชสวัสดิ์ เพลงทหารเรือ และฝึกบุคคลท่ามือเปล่าพระราชทาน

วันพฤหัสบดีที่ 17 ต.

Read more

ผบ.หมวดเรือที่ ๓ กยพ.กร. ปฏิบัติหน้าที่ ผบ.หมวดเรือที่ ๒ กยพ.กร. นำกำลังพล กยพ.กร. พื้นที่บางนา และ อจปร.อร. ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต

วันพฤหัสบดีที่ ๓ พ.ย

Read more

รอง เสธ กยพ.กร. เป็นผู้แทน ผบ กยพ.กร. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ “เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(วันปิยมหาราช)

วันที่ ๒๑ ต.ค. ๖๕ เว

Read more

ผบ.กยพ.กร. เป็นประธานในพิธีประดับยศให้กับนายทหารชั้นสัญญาบัตร สังกัด กยพ.กร. ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศสูงขึ้น

เมื่อวันพุธที่ ๗ ก.ย

Read more

รอง.ผบ.กยพ.กร. พร้อมกำลังพลของ กยพ.กร. ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

เมื่อวันพุธที่ 17 ส.

Read more