รอง เสธ.กยพ.กร. ผู้แทน ผบ.กยพ.กร. เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมปฐมนิเทศทหารกองประจำการผลัดใหม่ของ กยพ.กร.รุ่นที่ ๒

ในวันอังคารที่ ๑๖ ก.

Read more

กยพ.กร. ส่งเรือสนับสนุนการฝึกภาคปฏิบัติทางใช้การในทะเลของ นรจ.ชั้นปีที่ 1 และ นรจ.ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

กยพ.กร. ส่งเรือสนับส

Read more

ผบ.กยพ.กร. พร้อมด้วยกำลังพลในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตและจัดทำสเปรย์แอลกอฮอล์ ร่วมแก้วิกฤต COVID-19

เมื่อวันที่ ๘- ๙ กุม

Read more

ผบ.กยพ.กร. พร้อมคณะนายทหารฝ่ายอำนวยการ เดินทางไปตรวจเยี่ยม และกล่าวให้โอวาท กับกำลังพลของเรือสังกัด กยพ.กร.

เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ ก

Read more