รอง ผบ.กยพ.กร. นำกำลังพลวิ่งขึ้นเขา สักการะพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

วันอังคารที่ 6 ธ.ค.6

Read more