ผบ.กยพ.กร. พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ให้การต้อนรับ ผอ.สตน.ทร. และคณะ ฯ เข้าตรวจสอบบัญชี การเบิกจ่ายเงินงบประมาณต่างๆ ของ กยพ.กร.

ในวันที่ ๑๘ พ.ย.๖๒ พ

Read more

ผบ.กยพ.กร. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกองค์บุคคล กองเรือ กองบิน และหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ ของ กร. ประจำปี งป.๖๓

ในวันที่ ๑๘ พ.ย.๖๒ เ

Read more

กยพ.กร. จัดพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ดวงพระวิญญาณพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์เขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กยพ.กร.

ในวันที่ ๑๔ พ.ย.๖๒ ก

Read more

ผบ.กยพ.กร. พร้อมด้วยกำลังพลใน กยพ.กร. ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ

ในวันที่ 12 พ.ย.62 พ

Read more