รอง ผบ.กยพ.กร. เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารประทวน ในสังกัด กยพ.กร.

น.อ.ธงชัย  คุ้มกัน รอง ผบ.กยพ.กร. เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารประทวน ในสังกัด กยพ.กร. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้นโดยมีนายทหารฝ่ายอำนวยการ เข้าร่วมพิธีฯ ณ ห้องธงชัยเฉลิมพล ชั้น ๓ บก.กยพ.กร. เขตบางนา กทม. เมื่อวันที่ ๑๕ ก.ย.๖๐ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

ผบ.กยพ.กร. เป็นประธานการประชุมการแบ่งมอบหน้าที่คณะกรรมการจัดจ้างโครงการจัดหาเรือลากจูงขนาดกลาง

พล.ร.ต.ชนินที์  ผดุงเกียรติ  ผบ.กยพ.กร. เป็นประธานการประชุมการแบ่งมอบหน้าที่คณะกรรมการจัดจ้างโครงการจัดหาเรือลากจูงขนาดกลางโดยวิธีพิเศษ โดยมีคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ร่วมประชุม  ณ  ห้องประชุม บก.กยพ.กร. เขตบางนา  กทม. เมื่อวันที่ ๓๐ ส.ค.๖๐ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

ผบ.กยพ.กร./ผบ.กกล.ทร. เข้าร่วมพิธีเิปิดการประชุมวางแผนขั้นต้นคอบร้าโกลด์ 18 (IPC Cobra Gold 2018)

พล.ร.ต.ชนินทร์  ผดุงเกียรติ ผบ.กยพ.กร./ผบ.กกล.ทร. เข้าร่วมพิธีเิปิดการประชุมวางแผนขั้นต้นคอบร้าโกลด์ 18 (IPC Cobra Gold 2018) ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีท เขตคลองเตย กทม. เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ ส.ค.๖๐ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

หน.นกง.กยพ.กร.เป็นผู้แทน กยพ.กร. ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

น.ท.สาโรจน์  เชี่ยงเทศ  หน.นกง.กยพ.กร. เป็นผู้แทน กยพ.กร. ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  ณ สำนักงานเขตบางนา เขตบางนา กทม เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ ส.ค.๖๐ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

รอง ผบ.กยพ.กร. เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมปลูกและประดับต้นดาวเรืองเพื่อถวายเป็นราชสักการะ

น.อ.ธงชัย คุ้มกัน รอง ผบ.กยพ.กร. เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมปลูกและประดับต้นดาวเรืองเพื่อถวายเป็นราชสักการะ เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมมนาถบพิตร โดยมีนายทหารฝ่ายอำนวยการและกำลังพลของ กยพ.กร. เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ บก.กยพ.กร. เขตบางนา กทม. เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ ส.ค.๖๐ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

ผบ.ทร. เข้าเยี่ยมชมซุ้มกิจกรรมการจัดการความรู้ ของ กยพ.กร.

พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ ผบ.ทร. เข้าเยี่ยมชมซุ้มกิจกรรมการจัดการความรู้ ของ กยพ.กร. โดยมี พล.ร.ต.ชนินทร์ ผดุงเกียรติ ผบ.กยพ.กร. ให้การต้อนรับ ในงานการจัดการความรู้ของกองทัพเรือประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกน้อย กทม. เมื่อวันที่ ๒ ส.ค.๖๐ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

รอง ผบ.กยพ.กร. เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการที่ครบกำหนดปลดเป็นกองหนุน

น.อ.ธงชัย คุ้มกัน รอง ผบ.กยพ.กร. เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ  ผลัด ๒/๕๘, ๒/๕๙, ๔/๕๙ ที่ครบกำหนดปลดใน ๑ ส.ค.๖๐ โดยมีนายทหารฝ่ายอำนวยการเข้าร่วมพิธีฯ ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น ๓ บก.กยพ.กร. เขตบางนา กทม. เมือวันที่ ๓๑ ก.ค.๖๐ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

เสธ.กยพ.กร. พร้อมคณะเดินทางไปเยี่ยมคำนับ ผบ.ทรภ.๓ และตรวจความพร้อมของเรือใน กยพ.กร. ที่ออกปฏิบัติราชการในพื้นที่ ทรภ.๓

น.อ.ณัฏฐพล  เดี่ยววานิช เสธ.กยพ.กร. พร้อมคณะเดินทางไปเยี่ยมคำนับ ผบ.ทรภ.๓  และตรวจความพร้อมของเรือใน กยพ.กร. ที่ออกปฏิบัติราชการในพื้นที่ ทรภ.๓ ประกอบด้วย ร.ล. มันกลาง  ร.ล. ทองหลาง  และ ร.ล. ริ้น ณ ฐานทัพเรือพังงา เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ค.๖๐     ตรวจความพร้อม ร.ล. ทองหลาง     ตรวจความพร้อม ร.ล. มันกลาง   ตรวจความพร้อม ร.ล. ริ้น Use Facebook to Comment on this Post

Read more

กยพ.จัดกำลังพลเข้าร่วมชมนิทรรศการ จัดความรู้กิจกรรมยกย่องชมเชยและให้รางวัล

กยพ.จัดกำลังพลเข้าร่วมชมนิทรรศการ จัดความรู้กิจกรรมยกย่องชมเชยและให้รางวัล ณ หอประชุม กฝร.กองการฝึกกองเรือยุทธการ อำเภอ สัตหีบ จว.ชลบุรี ระหว่างวันที่ ๔ – ๖ มิ.ย.๖๐ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

กยพ. จัดผู้แทน ฯ ร่วมกับ หน่วยงานราชการ เอกชนในพื้นที่บางนา ร่วมกิจกรรมงานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐

กยพ. จัดผู้แทน ฯ ร่วมกับ หน่วยงานราชการ เอกชนในพื้นที่บางนา ร่วมกิจกรรมงานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐  ณ  วัดบางนานอก เขตบางนา กทม. เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ ก.ค.๖๐ Use Facebook to Comment on this Post

Read more
Page 1 of 912345...Last »

ติดต่อหน่วยงานที่สำคัญ

>> หน้าหลักกองทัพเรือ
>> เฉพาะข้าราชการกองทัพเรือ
>> ระบบงานสารบรรณกองทัพเรือ
>> ระบบงานกำลังพลกองทัพเรือ
>> จดหมายอิเล็คทรอนิกส์กองทัพเรือ
>> หน้าหลักกองเรือยุทธการ
>> ระบบงานสารบรรณ กร.
>> ระบบงานซ่อมบำรุงตามแผน
>> ระบบงานความพร้อมรบ