พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เดินทางไปเรือหลวงช้าง เพื่อตรวจเยี่ยมการทดสอบขีดความสามารถของ เรือหลวงช้าง ในพื้นที่อ่าวไทยตอนบน และหาดยาว

วันที่ 29 พฤษภาคม 25

Read more

รอง ผบ.กยพ.กร.(๒) เป็นผู้แทน ผบ.กยพ.กร. พร้อมคณะนายทหารฝ่ายอำนวยการ เดินทางไปเยี่ยมชมการฝึกดับเพลิงของเรือใน กยพ.กร.

เมื่อวันพฤหัสบดีที่

Read more

รอง เสธ.กยพ.กร.(1) เป็นผู้แทน ผบ.กยพ.กร. นำกำลังพล 10 นาย ร่วมงานโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันคล้ายวันจักรี

วันศุกร์ที่ 7 เม.ย.6

Read more