ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมการฝึกปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบก ในการฝึกคอบร้าโกลด์19

วันที่ 16 ก.พ.62 เวล

Read more

พิธีเปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ 19 ณ ค่ายเอกาทศรถ จ.พิษณุโลก มุ่งหวังความสัมพันธ์อันดีทั้ง 29 ประเทศ พัฒนาขีดความสามารถทางทหาร และรองรับการบรรเทาสาธารณภัยระดับภูมิภาค

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์

Read more

ผู้อำนวยการฝึกคอบร้าโกลด์19 ระดับกองทัพเรือ ส่งมอบโครงการชุมชนสัมพันธ์ (COMREL) ให้โรงเรียนวัดละหารไร่ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

วันที่ 11 ก.พ.62 เวล

Read more