รอง ผบ.กยพ.กร. เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใน บก.กยพ.กร.

น.อ.ณัฎฐพล  เดี่ยววานิช  รอง ผบ.กยพ.กร. เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใน บก.กยพ.กร. เพื่อเป็นสิริมงคล สร้างขวัญกำลังใจให้แก่กำลังพล ณ บก.กยพ.กร. บางนา  กทม. เมื่อวันที่ ๑๑ เม.ย.๖๑ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

ผอ.สปก.ยก.ทร. ผบ.กยพ.กร. รอง ผอ.กกฝ.สปก.ยก.ทร. เข้าร่วมการประชุมพัฒนาแนวความคิดในการฝึกร่วม/ผสม คอบร้าโกลด์ 19

ผอ.สปก.ยก.ทร. ผบ.กยพ.กร. รอง ผอ.กกฝ.สปก.ยก.ทร. พร้อมด้วยนายทหารวางแผนกองกำลังทางเรือผสม และนายทหารวางแผนกองกำลังนาวิกโยธินผสม เข้าร่วมการประชุมพัฒนาแนวความคิดในการฝึกร่วม/ผสม คอบร้าโกลด์ 19 (Concept Development Conference : CG19) ร่วมกับ กองกำลังสหรัฐฯ ภาคพื้นแปซิฟิก (USPACOM) และผู้แทนมิตรประเทศ ณ มลรัฐฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ ๑ – ๗ เม.ย.๖๑ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

เสธ.กยพ.กร. ร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบรอบ ๖๓ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

น.อ.อาภา  ชพานนท์ เสธ.กยพ.กร. นำกำลังพลใน กยพ.กร. ร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบรอบ ๖๓ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย๋นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เมื่อวันที่ ๒ เม.ย.๖๑ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

ติดต่อหน่วยงานที่สำคัญ

>> หน้าหลักกองทัพเรือ
>> เฉพาะข้าราชการกองทัพเรือ
>> ระบบงานสารบรรณกองทัพเรือ
>> ระบบงานกำลังพลกองทัพเรือ
>> จดหมายอิเล็คทรอนิกส์กองทัพเรือ
>> หน้าหลักกองเรือยุทธการ
>> ระบบงานสารบรรณ กร.
>> ระบบงานซ่อมบำรุงตามแผน
>> ระบบงานความพร้อมรบ