ผบ.กยพ.กร. พร้อมคณะ ฯ เข้าเยี่ยมคำนับ ผบ.ทัพเรือภาคที่ ๓ และ รอง ผบ.ฐท.พง.ทรภ.๓ ในโอกาสที่มาตรวจความพร้อมของเรือ และตรวจการฝึกดับเพลิงในพื้นที่ ทรภ.๓

พล.ร.ต.ชาติชาย ทองสะอาด ผบ.กยพ.กร. พร้อมคณะ ฯ เข้าเยี่ยมคำนับ ผบ.ทัพเรือภาคที่ ๓ และ รอง ผบ.ฐท.พง.ทรภ.๓ ในโอกาสที่มาตรวจความพร้อมของเรือ และตรวจการฝึกดับเพลิงในพื้นที่ ทรภ.๓ โดยมี น.อ.พูลลาภ ทัตตะทองคำ ผบ.มว.เรือที่ ๓ กยพ.กร. เป็น ผอ.ฝึกดับเพลิง ณ ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ ม.ค.๖๑ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

ผบ.กยพ.กร. เป็นประธานในพิธีทำบุญเรือ ร.ล.วังนอก

พล.ร.ต.ชาติชาย  ทองสะอาด ผบ.กยพ.กร. เป็นประธานในพิธีทำบุญเรือ ร.ล. วังนอก โดยมีนายทหารฝ่ายอำนวยการ พร้อมกำลังพล ร.ล. วังนอก ร่วมพิธีฯ  ณ  ร.ล. วังนอก  ท่าเทียบเรือบางนา เขตบางนา กทม. เมื่อวันที่ ๒๓ ม.ค.๖๑ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

ผบ.กยพ.กร. นำกำลังพลใน กยพ.กร. ทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี

พล.ร.ต.ชาติชาย  ทองสะอาด  ผบ.กยพ.กร. นำกำลังพลใน กยพ.กร. ทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี ๒๕๖๑  ณ  โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ เขตบางนา  กทม. เมื่อวันที่ ๒๓ ม.ค.๖๑ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

ผบ.กยพ.กร. พร้อมนายทหารฝ่ายอำนวยการ เดินทางมาทดสอบความพร้อมของเรือ และตรวจการฝึกดับเพลิงของเรือที่ปฏิบัติราชการในพื้นที่ ทรภ.2

พล.ร.ต.ชาติชาย  ทองสะอาด  ผบ.กยพ.กร. พร้อมนายทหารฝ่ายอำนวยการ เดินทางมาทดสอบความพร้อมของเรือ และตรวจการฝึกดับเพลิงของเรือที่ปฏิบัติราชการในพื้นที่ ทรภ.2 ณ ฐานทัพเรือสงขลา จว.สงขลา ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ ม.ค.๖๑ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

ผบ.กยพ.กร. พร้อมนายทหารฝ่ายอำนวยการ เข้าเยี่ยมคำนับ ผบ.ทรภ.๒ และ ผบ.ฐท.สข. ทรภ.2

พล.ร.ต.ชาติชาย  ทองสะอาด  ผบ.กยพ.กร. พร้อมนายทหารฝ่ายอำนวยการ เข้าเยี่ยมคำนับ พล.ร.ท.ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผบ.ทรภ.๒ และ พล.ร.ต.จงกล มีสวัสดิ์ ผบ.ฐท.สข.ทรภ.2 ในโอกาสที่มาทดสอบความพร้อมของเรือ และตรวจการฝึกดับเพลิงของเรือที่ปฏิบัติราชการในพื้นที่ ทรภ.2  ณ ฐานทัพเรือสงขลา จว.สงขลา ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ ม.ค.๖๑ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

กยพ.กร. จัดตั้ง กอฝ.ดับเพลิง กยพ.กร. งป.๖๑ โดยมี ผบ.มว.เรือที่ ๓ กยพ.กร. เป็น ผอ.ฝึกดับเพลิง

กยพ.กร. จัดตั้ง กอฝ.ดับเพลิง กยพ.กร. งป.๖๑ โดยมี น.อ.พูลลาภ ทัตตะทองคำ ผบ.มว.เรือที่ ๓ กยพ.กร. เป็น ผอ.ฝึกดับเพลิง โดยมีเรือในพื้นที่ ทรภ.๑ ประกอบด้วย ร.ล. สมุย  ร.ล. เสม็ด  และ ร.ล. ปันหยี  เรือในพื้นที่ ทรภ.๒ ประกอบด้วย ร.ล. มาตรา และ ร.ล. แสมสาร เรือในพื้นที่ ทรภ.๓ ประกอบด้วย ร.ล. มันกลาง และ ร.ล. ริ้น Use Facebook to Comment on this Post

Read more

ผบ.กร. พร้อมคณะ ฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยม ร.ล. สิมิลัน โดยมี ผบ.กยพ.กร. ให้การต้อนรับ

พล.ร.อ.รังสฤษดิ์  สัตยานุกูล  ผบ.กร. พร้อมคณะ ฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยม ร.ล. สิมิลัน โดยมี พล.ร.ต.ชาติชาย ทองสะอาด ผบ.กยพ.กร. ให้การต้อนรับ ณ  ร.ล. สิมิลัน ท่าเทียบเรือจุกเสม็ด ทลท.ฐท.สส.  อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี เมื่อวันที่  ๑๑ ม.ค.๖๑ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

รอง ผบ.กยพ.กร. เป็นประธานการการอบรมความรู้เกี่ยวกับสุขภาพเพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน

น.อ.ณัฎฐพล เดี่ยววานิช รอง ผบ.กยพ.กร. เป็นประธานการการอบรมความรู้เกี่ยวกับสุขภาพเพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน จัดให้มีการอบรมความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ สามารถดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย ของตนเองให้พร้อมสำหรับปฏิบัติงาน การประเมินสมรรถภาพร่างกายและจิตใจกำลังพล ตามกรอบการประเมินผลที่ใช้เป็นหลักในการชี้ให้เห็นถึงความก้าวหน้าของการปฏิบัติ ของคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทัพเรือ และนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ (คยน.ทร.) โดยวิทยากรจาก โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหาเรือ ณ ห้องเอนกประสงค์ บก.กยพ.กร.  เมื่อ ๑๐ ม.ค.๖๑ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

การประชุมสรุปผลการฝึกปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบก นบ.นย./ร้อย ฉก.นย.

พลเรือตรี พิสัย สุขวัน ผบ.พล.นย. เป็นประธานการประชุมสรุปผลการฝึกปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบก นบ.นย./ร้อย ฉก.นย. ในการนี้ กยพ.กร. จัด น.อ.อาภา ชพานนท์ เสธ.กยพ.กร.  หน.สสท.กยพ.กร. และ หน.ยก.ขว.กยพ.กร. เข้าร่วมประชุมฯ  ณ ห้องถุงแดง บก.พล.นย. อ.สัตหีบ  จว.ชลบุรี  โดยที่ประชุมได้ร่วมแสดงข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ในหัวข้อการฝึกที่ผ่านมา และแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบก ทั้งในเรื่ององค์บุคคล องค์วัตถุ และองค์ยุทธวิธีต่อไป Use Facebook to Comment on this Post

Read more

ติดต่อหน่วยงานที่สำคัญ

>> หน้าหลักกองทัพเรือ
>> เฉพาะข้าราชการกองทัพเรือ
>> ระบบงานสารบรรณกองทัพเรือ
>> ระบบงานกำลังพลกองทัพเรือ
>> จดหมายอิเล็คทรอนิกส์กองทัพเรือ
>> หน้าหลักกองเรือยุทธการ
>> ระบบงานสารบรรณ กร.
>> ระบบงานซ่อมบำรุงตามแผน
>> ระบบงานความพร้อมรบ