ผบ.กยพ.กร. เป็นประธานการประชุมการแบ่งมอบหน้าที่คณะกรรมการจัดจ้างโครงการจัดหาเรือลากจูงขนาดกลาง

พล.ร.ต.ชนินที์  ผดุงเกียรติ  ผบ.กยพ.กร. เป็นประธานการประชุมการแบ่งมอบหน้าที่คณะกรรมการจัดจ้างโครงการจัดหาเรือลากจูงขนาดกลางโดยวิธีพิเศษ โดยมีคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ร่วมประชุม  ณ  ห้องประชุม บก.กยพ.กร. เขตบางนา  กทม. เมื่อวันที่ ๓๐ ส.ค.๖๐ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

ผบ.กยพ.กร./ผบ.กกล.ทร. เข้าร่วมพิธีเิปิดการประชุมวางแผนขั้นต้นคอบร้าโกลด์ 18 (IPC Cobra Gold 2018)

พล.ร.ต.ชนินทร์  ผดุงเกียรติ ผบ.กยพ.กร./ผบ.กกล.ทร. เข้าร่วมพิธีเิปิดการประชุมวางแผนขั้นต้นคอบร้าโกลด์ 18 (IPC Cobra Gold 2018) ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีท เขตคลองเตย กทม. เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ ส.ค.๖๐ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

หน.นกง.กยพ.กร.เป็นผู้แทน กยพ.กร. ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

น.ท.สาโรจน์  เชี่ยงเทศ  หน.นกง.กยพ.กร. เป็นผู้แทน กยพ.กร. ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  ณ สำนักงานเขตบางนา เขตบางนา กทม เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ ส.ค.๖๐ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

รอง ผบ.กยพ.กร. เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมปลูกและประดับต้นดาวเรืองเพื่อถวายเป็นราชสักการะ

น.อ.ธงชัย คุ้มกัน รอง ผบ.กยพ.กร. เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมปลูกและประดับต้นดาวเรืองเพื่อถวายเป็นราชสักการะ เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมมนาถบพิตร โดยมีนายทหารฝ่ายอำนวยการและกำลังพลของ กยพ.กร. เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ บก.กยพ.กร. เขตบางนา กทม. เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ ส.ค.๖๐ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

ผบ.ทร. เข้าเยี่ยมชมซุ้มกิจกรรมการจัดการความรู้ ของ กยพ.กร.

พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ ผบ.ทร. เข้าเยี่ยมชมซุ้มกิจกรรมการจัดการความรู้ ของ กยพ.กร. โดยมี พล.ร.ต.ชนินทร์ ผดุงเกียรติ ผบ.กยพ.กร. ให้การต้อนรับ ในงานการจัดการความรู้ของกองทัพเรือประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกน้อย กทม. เมื่อวันที่ ๒ ส.ค.๖๐ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

ติดต่อหน่วยงานที่สำคัญ

>> หน้าหลักกองทัพเรือ
>> เฉพาะข้าราชการกองทัพเรือ
>> ระบบงานสารบรรณกองทัพเรือ
>> ระบบงานกำลังพลกองทัพเรือ
>> จดหมายอิเล็คทรอนิกส์กองทัพเรือ
>> หน้าหลักกองเรือยุทธการ
>> ระบบงานสารบรรณ กร.
>> ระบบงานซ่อมบำรุงตามแผน
>> ระบบงานความพร้อมรบ