รอง ผบ.กยพ.กร. เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการที่ครบกำหนดปลดเป็นกองหนุน

น.อ.ธงชัย คุ้มกัน รอง ผบ.กยพ.กร. เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ  ผลัด ๒/๕๘, ๒/๕๙, ๔/๕๙ ที่ครบกำหนดปลดใน ๑ ส.ค.๖๐ โดยมีนายทหารฝ่ายอำนวยการเข้าร่วมพิธีฯ ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น ๓ บก.กยพ.กร. เขตบางนา กทม. เมือวันที่ ๓๑ ก.ค.๖๐ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

เสธ.กยพ.กร. พร้อมคณะเดินทางไปเยี่ยมคำนับ ผบ.ทรภ.๓ และตรวจความพร้อมของเรือใน กยพ.กร. ที่ออกปฏิบัติราชการในพื้นที่ ทรภ.๓

น.อ.ณัฏฐพล  เดี่ยววานิช เสธ.กยพ.กร. พร้อมคณะเดินทางไปเยี่ยมคำนับ ผบ.ทรภ.๓  และตรวจความพร้อมของเรือใน กยพ.กร. ที่ออกปฏิบัติราชการในพื้นที่ ทรภ.๓ ประกอบด้วย ร.ล. มันกลาง  ร.ล. ทองหลาง  และ ร.ล. ริ้น ณ ฐานทัพเรือพังงา เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ค.๖๐     ตรวจความพร้อม ร.ล. ทองหลาง     ตรวจความพร้อม ร.ล. มันกลาง   ตรวจความพร้อม ร.ล. ริ้น Use Facebook to Comment on this Post

Read more

กยพ.จัดกำลังพลเข้าร่วมชมนิทรรศการ จัดความรู้กิจกรรมยกย่องชมเชยและให้รางวัล

กยพ.จัดกำลังพลเข้าร่วมชมนิทรรศการ จัดความรู้กิจกรรมยกย่องชมเชยและให้รางวัล ณ หอประชุม กฝร.กองการฝึกกองเรือยุทธการ อำเภอ สัตหีบ จว.ชลบุรี ระหว่างวันที่ ๔ – ๖ มิ.ย.๖๐ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

กยพ. จัดผู้แทน ฯ ร่วมกับ หน่วยงานราชการ เอกชนในพื้นที่บางนา ร่วมกิจกรรมงานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐

กยพ. จัดผู้แทน ฯ ร่วมกับ หน่วยงานราชการ เอกชนในพื้นที่บางนา ร่วมกิจกรรมงานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐  ณ  วัดบางนานอก เขตบางนา กทม. เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ ก.ค.๖๐ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

ติดต่อหน่วยงานที่สำคัญ

>> หน้าหลักกองทัพเรือ
>> เฉพาะข้าราชการกองทัพเรือ
>> ระบบงานสารบรรณกองทัพเรือ
>> ระบบงานกำลังพลกองทัพเรือ
>> จดหมายอิเล็คทรอนิกส์กองทัพเรือ
>> หน้าหลักกองเรือยุทธการ
>> ระบบงานสารบรรณ กร.
>> ระบบงานซ่อมบำรุงตามแผน
>> ระบบงานความพร้อมรบ