รอง ผบ.กยพ.กร.(๑) กล่าวต้อนรับนายทหารชั้นประทวน (จ่าตรี) ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนชุมพลทหารเรือ

น.อ.ธงชัย  คุ้มกัน รอง ผบ.กยพ.กร.(๑)  กล่าวต้อนรับนายทหารชั้นประทวน (จ่าตรี) ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนชุมพลทหารเรือ ที่ได้เข้ารับการบรรจุลงเรือในสังกัด กยพ.กร. พร้อมทั้งชี้แนะแนวทางการปฏิบัติงาน  ณ บริเวณ บก.กยพ.กร. เขตบางนา กทม. เมื่อวันที่  ๒๘ เม.ย.๖๐   Use Facebook to Comment on this Post

Read more

รอง ผบ.กยพ.กร.(๑) เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ ที่ครบปลดกองหนุนใน ๑ พ.ค.๖๐

น.อ.ธงชัย  คุ้มกัน รอง ผบ.กยพ.กร.(๑)  เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ ผลัด ๑/๕๗ ๑/๕๘  ๑/๕๙  ๓/๕๙ โดยมีนายทหารฝ่ายอำนวยการเข้าร่วมพิธี ฯ  ณ ห้องเอนกประสงค์ชั้น ๓ บก.กยพ.กร. เขตบางนา กทม. เมื่อวันที่  ๒๘ เม.ย.๖๐ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

กยพ.กร. จัด ร.ล. มันใน และ ร.ล. มันนอก พร้อมกำลังพลชุดปฏิบัติงานชายหาด สนับสนุนการจัดการแข่งขันเรือใบรายการหัวหินรีกัตต้า ๒๐๑๗

กยพ.กร.  จัด ร.ล. มันใน และ ร.ล. มันนอก พร้อมกำลังพลชุดปฏิบัติงานชายหาด สนับสนุนการจัดการแข่งขันเรือใบรายการหัวหินรีกัตต้า ๒๐๑๗  ณ  อำเภอหัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์  ระหว่างวันที่   ๒๐ เม.ย.  –  ๓ พ.ค.๖๐ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

ผบ.กยพ.กร. เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของกำลังพลใน กยพ.กร.

พล.ร.ต.ชนินทร์  ผดุงเกียรติ ผบ.กยพ.กร. เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐ และมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของกำลังพลใน กยพ.กร.  ณ  บก.กยพ.กร. เขตบางนา  กทม. เมื่อวันที่ที่ ๗ เม.ย.๖๐ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

ติดต่อหน่วยงานที่สำคัญ

>> หน้าหลักกองทัพเรือ
>> เฉพาะข้าราชการกองทัพเรือ
>> ระบบงานสารบรรณกองทัพเรือ
>> ระบบงานกำลังพลกองทัพเรือ
>> จดหมายอิเล็คทรอนิกส์กองทัพเรือ
>> หน้าหลักกองเรือยุทธการ
>> ระบบงานสารบรรณ กร.
>> ระบบงานซ่อมบำรุงตามแผน
>> ระบบงานความพร้อมรบ