ผบ.กยพ.กร. เป็นประธานในพิธีประดับยศให้กับนายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศสูงขึ้น

พล.ร.ต.ชนินทร์ ผดุงเกียรติ ผบงกยพ. เป็นประธานในพิธีประดับยศให้กับนายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศสูงขึ้น ณ บก.กยพ.กร. เขตบางนา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีรับมอบเรือลากจูงขนาดกลาง เรือหลวงปันหยี

พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีรับมอบเรือลากจูงขนาดกลาง เรือหลวงปันหยี โดยมี พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ  พลเรือตรี ชนินทร์ ผดุงเกียรติ ผู้บัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ และแขกผู้มีเกียรติให้การต้อนรับ ณ หลักเทียบเรือ กองบัญชาการ กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ เขตบางนา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

ติดต่อหน่วยงานที่สำคัญ

>> หน้าหลักกองทัพเรือ
>> เฉพาะข้าราชการกองทัพเรือ
>> ระบบงานสารบรรณกองทัพเรือ
>> ระบบงานกำลังพลกองทัพเรือ
>> จดหมายอิเล็คทรอนิกส์กองทัพเรือ
>> หน้าหลักกองเรือยุทธการ
>> ระบบงานสารบรรณ กร.
>> ระบบงานซ่อมบำรุงตามแผน
>> ระบบงานความพร้อมรบ