ผู้อำนวยการฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๗ ระดับกองทัพเรือ เป็นประธานร่วมในพิธีส่งมอบอาคารอเนกประสงค์

พลเรือโท ปัญญา  เล็กบัว รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ และ ผู้อำนวยการฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๗ ระดับกองทัพเรือ ร่วมกับ พลจัตวา ไบรอัน  ซันเทเมอร์ รองผู้บัญชาการกำลังพลป้องกันชาติ (BG Bryan Suntheimer, DCG Nat’ l Guard) และ พลเรือตรี จอง แซม คิม ผู้บัญชาการกองเรือรบ   ที่ ๕ สาธารณรัฐเกาหลี (RDML Jong Sam Kim, Commander, Republic of Korea Navy Component Flotilla 5) ร่วมเป็นประธานในพิธีส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ ในโครงการช่วยเหลือประชาชน การฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๗ ณ โรงเรียนบ้านหนองม่วง ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

ผบ.กกล.ทร. เป็นประธานร่วมในพิธีส่งมอบโครงการชุมชนสัมพันธ์ในพื้นที่การฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๗

พลเรือตรี ชนินทร์  ผดุงเกียรติ  ผู้บัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ และผู้บัญชาการกองกำลังทางเรือผสม คอบร้าโกลด์ ๒๐๑๗  และพันตรี โทนี่ หว่อง รองผู้บัญชาการกองเรือที่ ๑๘๒  (Lieutenent Colonel Tony Wong, Deputy Commanding Officer ๑๘๒ Squadron ) เป็นประธานร่วมในพิธีส่งมอบโครงการชุมชนสัมพันธ์ในพื้นที่การฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๗  โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้นำชุมชน และนักเรียน ร่วมพิธี ฯ ณ โรงเรียนบ้าน ก.ม.๕ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๐ ก.พ.๖๐ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

รองเสนาธิการทหาร เป็นประธานร่วมในการตรวจเยี่ยมการฝึกอพยพพลเรือนออกนอกพื้นที่ขัดแย้ง

พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี รองเสนาธิการทหาร พลตรี รัสเซิล เอ แซนบอร์น (Russell A Sanborn) ผู้บัญชาการกองบิน ๑ กองบินนาวิกโยธินสหรัฐอเมริกา นาย ฮิเดโอ ฟูกูชิม่า (Mr.Hideo Fukushima) อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยและ นาย โจรัน อิกราม อาเหม็ด รัสลี่ (Mr.Johan Ikram Ahmad Rusci) เลขานุการโท ฝ่ายการเมือง สถานทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย เป็นประธานร่วม ในการตรวจเยี่ยมการฝึกอพยพพลเรือนออกนอกพื้นที่ขัดแย้ง ของกองกำลังนาวิกโยธินผสม การฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๗ โดยมี พล.ร.ต.ชนินทร์  ผดุงเกียรติ  ผบ.กกล.ทร. ร่วมต้อนรับ  ณ สนามบินอู่ตะเภา จังหวัดระยอง วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานร่วมในการตรวจเยี่ยมการฝึกโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบก

พลเรือเอก ไกรวุธ วัฒนธรรม รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมด้วย พลตรี Russell A Sanborn ผู้บัญชาการกองบิน 1 กองบินนาวิกโยธินสหรัฐอเมริกา และ พลเรือตรี Kim Jong Sam ผู้บัญชาการกองเรือที่ 5 กองทัพเรือสาธารณรัฐเกาหลี เป็นประธานร่วมในการตรวจเยี่ยมการฝึกโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบก ของกองกำลังทางเรือผสมและกองกำลังนาวิกโยธินผสม ในการฝึกคอบร้าโกลด์ 17 ณ สนามฝึกกองทัพเรือ หาดยาว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี   Use Facebook to Comment on this Post

Read more

ผบ.กกล.ทร. ตรวจการซักซ้อมการปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบก การฝึกร่วม/ผสม คอบร้าโกลด์ 2017

พล.ร.ต.ชนินทร์  ผดุงเกียรติ ผบ.กกล.ทร. และ ผบ.กยพ.กร. ตรวจการซักซ้อมการปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบก การฝึกร่วม/ผสม คอบร้าโกลด์ 2017  บริเวณหาดยาว  อ.สัตหีบ  จว.ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๖ ก.พ.๖๐ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

Expeditionary Strike Group 7, Amphibious Force 7th Fleet, Task Force 76 เข้าเยียมคำนับ ผอ.กอฝ.คอบร้าโกลด์ ๑๗ ระดับ ทร.

Rear Admiral Marc H. Dalton Commander, Expeditionary Strike Group 7, Amphibious Force 7th Fleet, Task Force 76 เข้าเยียมคำนับ พลเรือโท ปัญญา  เล็กบัว  ผอ.กอฝ.คอบร้าโกลด์ ๑๗ ระดับ ทร. / รอง ผบ.กร.  โดยมี พล.ร.ต.ชนินทร์  ผดุงเกียรติ ผบ.กกล.ทร. และ ผบ.กยพ.กร. เข้าร่วม  ณ ห้องรับรอง บก.กร. อ.สัตหีบ  จว.ชลบุรี Use Facebook to Comment on this Post

Read more

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก บ้านเอื้ออารี

กกล.ทร. ไทย และ สหรัฐ ร่วมจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก บ้านเอื้ออารี ต.ห้วยใหญา อ.บางละมุง  จว.ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๔ ก.พ.๖๐ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

เสธ.กกล.ทร. ประชุมส่วนเลขานุการ การฝึกยุทธสะเทินน้ำสะเทินบก ในการฝึกร่วม/ผสมคอบร้าโกลด์ ๑๗

น.อ.ณัฎฐพล  เดี่ยววานิช เสธ.กกล.ทร. และ เสธ.กยพ.กร. ประชุมส่วนเลขานุการ การฝึกยุทธสะเทินน้ำสะเทินบก ในการฝึกร่วม/ผสมคอบร้าโกลด์ ๑๗  ณ บก.กกล.ทร. (อาคารกองผลิตและซ่อมบำรุง วศ.ทร.) อ.บ้านฉาง  จว.ระยอง เมื่อวันที่ ๑๕ ก.พ.๖๐ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

กกล.ทร. ไทย และ สหรัฐ ร่วมจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ โรงเรียนวัดสำนักกะท้อน

กกล.ทร. ไทย และ สหรัฐ ร่วมจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ โรงเรียนวัดสำนักกะท้อน โดยมีกิจกรรมชมการแสดงของเด็ก และสอนภาษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดสำนักกะท้อน อ.บ้านฉาง  จว.ระยอง เมื่อวันที่ ๑๔ ก.พ.๖๐ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

พิธีเปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๗ (Opening Ceremony of COBRA GOLD 17)

พล.อ.สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ นายกลิน ที. เดวีส์ (H.E. Mr. Glyn T. Davies) เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ร่วมเป็นประธาน ในพิธีเปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๗ โดยมี พล.ร.ต.ชนินทร์  ผดุงเกียรติ  ผบ.กกล.ทร. และ ผบ.กยพ.กร.  ร่วมพิธี ฯ  ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๔ ก.พ.๖๐ Use Facebook to Comment on this Post

Read more
Page 1 of 212

ติดต่อหน่วยงานที่สำคัญ

>> หน้าหลักกองทัพเรือ
>> เฉพาะข้าราชการกองทัพเรือ
>> ระบบงานสารบรรณกองทัพเรือ
>> ระบบงานกำลังพลกองทัพเรือ
>> จดหมายอิเล็คทรอนิกส์กองทัพเรือ
>> หน้าหลักกองเรือยุทธการ
>> ระบบงานสารบรรณ กร.
>> ระบบงานซ่อมบำรุงตามแผน
>> ระบบงานความพร้อมรบ