ผู้บัญชาการ กองเรือยุทธการ พร้อมคณะ ฯ ต้อนรับ หมู่เรือบรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ที่เดินทางกลับจากปฏิบัติราชการช่วยเหลือผู้ประสพอุทกภัยภาคใต้

พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี  ผู้บัญชาการ กองเรือยุทธการ พร้อมคณะ ฯ ต้อนรับ หมู่เรือบรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ ที่เดินทางกลับจากปฏิบัติราชการช่วยเหลือผู้ประสพอุทกภัยภาคใต้  บน ร.ล. อ่างทอง  ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี เมื่อวันที่  ๓๑ ม.ค.๖๐ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

หมู่เรือบรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ส่งมอบพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยให้กับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 2 (ส่วนหน้า)

พล.ร.ต.ชนินทร์  ผดุงเกียรติ ผบ.มบภ.ทร. และ ผบ.กยพ.กร. ส่งมอบพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยให้กับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 2 (ส่วนหน้า) โดยมีพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอหัวไทร จ.นครศรีธรรมราช เดินทางมาขอบคุณกองทัพ และหมู่เรือบรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ดีตลอดเวลาที่มีวิกฤตการณ์อุทกภัย จนถึงปัจจุบันที่สถานการณ์คลี่คลาย โดยยึดตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือที่ว่า “ทหารเรือจะไม่ทิ้งประชาชน” เมื่อวันที่ ๓๐ ม.ค.๖๐ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

หน่วยแพทย์หมู่เรือบรรเทาสาธารณภัย ตั้งโรงพยาบาลสนาม รักษาผู้ป่วย และแจกยาสามัญประจำบ้าน อ.หัวไทร

หน่วยแพทย์หมู่เรือบรรเทาสาธารณภัย ตั้งโรงพยาบาลสนาม รักษาผู้ป่วย และแจกยาสามัญประจำบ้าน ที่ อาคารเอนกประสงค์  หมู่ 7 ต บางนก  และ หมู่ 8 ต. ท่าซอง  อ.หัวไทร เมื่อวันที่ ๒๔ ม.ค.๖๐ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

เสธ.มบภ.ทร.และ เสธ.กยพ.กร. นำกำลังพล มบภ.และชุดแพทย์เคลื่อนที่ แจกจ่ายถุงยังชีพและยารักษาโรคให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม

น.อ.ณัฎฐพล เดี่ยววานิช เสธ.มบภ.ทร.และ เสธ.กยพ.กร. นำกำลังพล มบภ.และชุดแพทย์เคลื่อนที่ แจกจ่ายถุงยังชีพและยารักษาโรคให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ วัดรามแก้ว ต.รามแก้ว อ.หัวไทร จว.นครศรีธรรมราช Use Facebook to Comment on this Post

Read more

มบภ.ทร.ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ ตรวจสุขภาพและแจกจ่ายยาให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ ที่ว่าการอำเภอหัวไทร

มบภ.ทร.ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ ตรวจสุขภาพและแจกจ่ายยาให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ ที่ว่าการอำเภอหัวไทร จว.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๒๓ ม.ค.๖๐ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

เสธ.มบภ.ทร. และ เสธ.กยพ.กร. เป็นผู้แทนมอบถุงยังชีพให้สหกรณ์การเกษตรหัวไทร

น.อ.ณัฏพล เดี่ยววานิช เสธ.มบภ.ทร. และ เสธ.กยพ.กร. เป็นผู้แทนมอบถุงยังชีพให้สหกรณ์การเกษตรหัวไทร จำนวน 720 ถุง  ณ ที่ว่าการอำเภอหัวไทร  จว.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๒๓ ม.ค.๖๐ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

หมู่เรือเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ รับมอบสิ่งของบริจาค และยาเวชภัณท์จำนวน 2,000 ชุด จากฐานทัพเรือกรุงเทพ

หมู่เรือเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ รับมอบสิ่งของบริจาค และยาเวชภัณท์จำนวน 2,000 ชุด จากฐานทัพเรือกรุงเทพ  โดยมีกำลังพลทุกนายร่วมดำเนินการลำเลียงลงจากรถ ขส.ทร. จำนวน ๔ คัน  ณ ที่ว่าการอำเภอหัวไทร  จว.นครศรีธรรมราช Use Facebook to Comment on this Post

Read more

มบภ.ทร. มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ ให้การบริการทางการแพทย์ แจกจ่ายอาหารจานร้อน ต.เขาพระทอง อ.ชะอวด

หมู่เรือเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ให้การบริการทางการแพทย์  แจกจ่ายอาหารจานร้อน 1,000 ชุด หมู่ที่ ๒  ต.เขาพระทอง อ.ชะอวด จว.นครศรีธรรมราช และ สำรวจ พท. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพิ่มเติม Use Facebook to Comment on this Post

Read more

ผบ.มบภ.ทร. และ ผบ.กยพ.กร. นำกำลังพลถวายสังฆทาน ณ วัดบ้านด่าน มอบถุงยังชีพให้กับชาวบ้าน และตั้งโรงพยาบาลสนาม รักษาผู้ป่วย ต.ท่าซอม

พล.ร.ต.ชนินทร์  ผดุงเกียรติ ผบ.มบภ.ทร. และ ผบ.กยพ.กร.  นำกำลังพลถวายสังฆทาน ณ วัดบ้านด่าน มอบถุงยังชีพให้กับชาวบ้าน และตั้งโรงพยาบาลสนาม รักษาผู้ป่วย ต.ท่าซอม อ.หัวไทร จว.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่  ๒๐ ม.ค.๖๐ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

รอง ผบ.มบภ.ทร. และ รอง ผบ.กยพ.กร. นำกำลังพลเข้าไปแจกจ่ายถุงยังชีพ และตั้งโรงพยาบาลสนาม อ.ปากพนัง

น.อ.ธงชัย  คุ้มกัน รอง ผบ.มบภ.ทร. และ รอง ผบ.กยพ.กร. นำกำลังพลเข้าไปแจกจ่ายถุงยังชีพ และตั้งโรงพยาบาลสนาม รักษาผู้ป่วย  ในหมู่ที่ ๕ – ๖  ต.หูล่อง  , หมู่ที่ ๑ – ๙  ต. บางศาลา และ หมู่ที่ ๑ – ๔ ต.บางตะพง อ.ปากพนัง จว.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๑๘ ม.ค.๖๐ Use Facebook to Comment on this Post

Read more
Page 1 of 212

ติดต่อหน่วยงานที่สำคัญ

>> หน้าหลักกองทัพเรือ
>> เฉพาะข้าราชการกองทัพเรือ
>> ระบบงานสารบรรณกองทัพเรือ
>> ระบบงานกำลังพลกองทัพเรือ
>> จดหมายอิเล็คทรอนิกส์กองทัพเรือ
>> หน้าหลักกองเรือยุทธการ
>> ระบบงานสารบรรณ กร.
>> ระบบงานซ่อมบำรุงตามแผน
>> ระบบงานความพร้อมรบ