ผบ.มวฝ.กยพ.กร. นำกำลังพล ฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธี กยพ.กร. ประจำปี งป.๖๐

พล.ร.ต.ชนินทร์ ผดุงเกียรติ ผบ.กยพ.กร. ในฐานะ ผบ.มวฝ.กยพ.กร.นำกำลังพล กยพ.กร.ฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธี กยพ.กร. ประจำปี งป.๖๐ โดยมี ร.ล. อ่างทอง  ร.ล. สีชัง  ร.ล. วังนอก   ร.ล. มันนอก  ร.ล. ราวี  กรม กสพ.ฐท.สส.  กบร.กร.  นสร.กร. และ นย. เข้าร่วมฝึกระหว่าง ๑๔ พ.ย.๕๙ – ๑๗ ธ.ค.๕๙  ณ   ฐท.สส.  อ.สัตหีบ  จว.ชลบุรี Use Facebook to Comment on this Post

Read more

ติดต่อหน่วยงานที่สำคัญ

>> หน้าหลักกองทัพเรือ
>> เฉพาะข้าราชการกองทัพเรือ
>> ระบบงานสารบรรณกองทัพเรือ
>> ระบบงานกำลังพลกองทัพเรือ
>> จดหมายอิเล็คทรอนิกส์กองทัพเรือ
>> หน้าหลักกองเรือยุทธการ
>> ระบบงานสารบรรณ กร.
>> ระบบงานซ่อมบำรุงตามแผน
>> ระบบงานความพร้อมรบ